Ruigtekruiden

Ruigtekruiden zijn planten die hoog opschieten en vooral gedijen op stikstofrijke grond. In de steekproefpunten van het florameetnet in het agrarische gebied komen circa 730 soorten planten voor, dat is iets minder dan de helft van de Nederlandse flora. Op het agrarische platteland groeien vooral de wat algemenere soorten die niet zulke specifieke eisen aan hun groeiplaats stellen, zoals scherpe boterbloem, gestreepte witbol en rode klaver. Ruigtekruiden hebben daarnaast als eigenschap dat ze de minder concurrentiekrachtige soorten verdringen. In de analyse is gebruik gemaakt van een lijst van 100 soorten planten die kenmerkend zijn voor ruigten. Bekende ruigtekruiden van deze lijst zijn akkerdistel, zevenblad, braam, grote brandnetel en kleefkruid. In de steekproefpunten van het florameetnet is in de analyse de verandering in bedekking bepaald van de groep van ruigtekruiden en van enkele afzonderlijke soorten. Tussen de periode 2000-2003 en de periode 2004-2007 is de bedekking van de ruigtekruiden in het agrarische gebied significant toegenomen. Ook voor alle in de eerste figuur genoemde afzonderlijke soorten is de toename in de bedekking significant. Deze toename van de afzonderlijke soorten heeft betrekking over alle landschapselementen samen.
Terug naar artikel