Agrarisch gebied

Agrarisch gebied is het buitenstedelijke gebied met landbouw als hoofdbestemming. De flora van het agrarische gebied wordt net als de flora van bossen, duinen, heide, graslanden en moerassen gemeten in het Landelijk Meetnet Flora. Dit is een meetnet met circa 10 duizend proefvlakken op vaste locaties, waarin alle plantensoorten ieder vierde jaar worden geteld. Naast het CBS nemen provincies, Rijkswaterstaat en het PBL aan dit meetnet deel. Het meetnet is in 1999 gestart met een aantal provincies. Sinds 2002 wordt in alle provincies gemeten.

Alle natuurstatistieken, waaronder het Landelijk Meetnet Flora, worden door het Ministerie van LNV en EZ gefinancierd.

Terug naar artikel