Voortschrijdend vierkwartaalsgemiddelde

Door het voortschrijdend gemiddelde te berekenen vallen seizoens- en toevallige invloeden weg, waardoor een trend ontstaat. Dit cijfer wordt bepaald door de gemiddelde omzet over vier kwartalen te berekenen over een tijdvak, dat telkens één kwartaal verschuift.

Terug naar artikel