Privévermogen

Het nagelaten privévermogen is de waarde van de privébezittingen bestaande uit eigen woning, bank- en girotegoeden en effecten, verminderd met de hypotheekschulden.

Terug naar artikel