Nalatenschappen

Het CBS heeft een nieuwe statistiek over nalatenschappen ontwikkeld. De gegevens over de nalatenschappen van overleden mensen (2005) zijn samengesteld met informatie uit verschillende bronnen, zoals de successieregistratie van de Belastingdienst. Deze registratie voorziet echter slechts in informatie voor circa de helft van de in 2005 overleden mensen met een nalatenschap (erflaters). De nalatenschappen van de overige overledenen zijn vastgesteld op basis van gegevens uit andere bronnen: de aangiften inkomstenbelasting, gegevens over banktegoeden en effectenbezit en WOZ-gegevens.

Terug naar artikel