Exportkredietverzekering

Het Rijk neemt onder bepaalde voorwaarden risico’s van export over die niet door de markt kunnen worden gedragen om een gezonde concurrentiepositie voor het nationale bedrijfsleven te bevorderen.
Terug naar artikel