Wet werk en bijstand (WWB)

Met de invoering van de WWB op 1 januari 2004 is een verandering opgetreden in de rol van de gemeenten bij de bevordering van de uitstroom uit de bijstand. Enerzijds dient de gemeente zowel bij aanvraag als periodiek zorgvuldig te beoordelen of een persoon recht heeft op een uitkering. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen levensonder-houd dient te voorzien. Anderzijds is de manier waarop de bijstand gefinancierd wordt gewijzigd. De gemeenten krijgen om de bijstand te financieren een vast budget dat voor kleinere gemeenten is vastgesteld aan de hand van historische uitgaven. Voor grotere gemeenten is dit budget gebaseerd op een objectief verdeelmodel.

In principe moet door bijstandsontvangers alle werk worden geaccepteerd, ongeacht opleiding of werkervaring. Men is dan ook verplicht om naar betaald werk te zoeken of om een re-integratietraject te volgen.

Terug naar artikel