Bijstandsuitkeringen

De uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden tot 65 jaar met een periodieke, algemene bijstandsuitkering. Bijstand wordt toegekend aan huishoudens. Hierbij wordt doorgaans één persoon als aanvrager aangemerkt. Omdat dit bij (echt)paren niet altijd duidelijk is, is er vanaf 2005 voor gekozen om bij het toedelen van uitkeringen aan (echt)paren, de persoonskenmer-ken over te nemen van de oudste persoon van het (echt)paar.
Terug naar artikel