Loonbelasting

Het betreft hier alleen de belasting op loon en niet de premie volksverzekeringen.
Terug naar artikel