Planbureau voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is een fusie van het Ruimtelijk PlanBureau (RPB) en het Milieu- en NatuurPlanbureau (MNP). In de berekeningen van het Planbureau voor de Monitor Nota Ruimte is uitgegaan van de woonlocaties van inwoners die volledig bekend zijn. Bij berekeningen voor dit artikel zijn ook de locaties van de inwoners meegenomen waarvan enkel de postcode of buurtcode bekend was. Deze twee methodes geven een verschil in berekening van 1 procent. De Monitor Nota Ruimte is te vinden op de website van het MNP.
Terug naar artikel