Sterfgevallenonderzoek

Het doel van het sterfgevallenonderzoek is een nauwkeurige statistische beschrijving te geven van medisch handelen rond het levenseinde. Daartoe is een steekproef getrokken uit de doodsoorzaakverklaringen van personen die in augustus-november 2005 zijn overleden.

Het CBS heeft het sterfgevallenonderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met Erasmus MC en VU Medisch Centrum. Het is onderdeel van het onderzoek ‘Evaluatie van de Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’

Terug naar artikel