Hulp bij zelfdoding

Hulp bij zelfdoding betreft het opzettelijk verlenen van hulp bij levensbeëindigend handelen door de betrokkene op diens verzoek. Van hulp bij zelfdoding is sprake indien de arts heeft aangegeven dat:

  • het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven of verstrekt met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen, én
  • tevens is aangegeven dat niemand anders dan de patiënt zelf dit middel heeft toegediend of zelf tot zich heeft genomen.
Terug naar artikel