Euthanasie

Euthanasie betreft het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek. (Staatscommissie van Euthanasie, 1985). Er is sprake van euthanasie indien de arts heeft aangegeven dat:

  • het overlijden van de patiënt het gevolg is geweest van het gebruik van een middel dat door hem/haar of door een collega is voorgeschreven, verstrekt of toegediend met het uitdrukkelijke doel het levenseinde te bespoedigen, én
  • tevens is aangegeven dat de patiënt het middel niet uitsluitend zelf heeft toegediend of tot zich heeft genomen, én
  • dat deze beslissing is genomen op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.
Terug naar artikel