Verdrinking

De cijfers die hier gepresenteerd worden, hebben betrekking op personen die zijn ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van Nederland en die in Nederland zijn overleden door verdrinking. De cijfers zijn gebaseerd op informatie uit de doodsoorzakenverklaringen.

Verdrinking kan onder andere plaatsvinden door zelfdoding, verkeersongevallen, zogeheten accidentele verdrinking en moord.

Terug naar artikel