Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat, of het operationele resultaat, is het resultaat uit de normale werkzaamheden van de in Nederland gevestigde rechtspersonen van de onderneming. Het bedrijfsresultaat is opgebouwd uit de (netto) omzet en de investeringspremies, verminderd met

  • de personeelskosten
  • de afschrijvingen
  • de kosten van grond- en hulpstoffen
  • inkopen
  • overige bedrijfskosten
Terug naar artikel