Componenten van werkloosheid

Plaatje Mannen die bij UWV achter een pc zoeken naar vacatures
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends presenteert de resultaten van een onderzoek naar componenten van werkloosheid volgens een statistische benadering.
In het kader van het onderzoek is vergelijkbaar met de seizoengecorrigeerde werkloosheid een tijdreeks van de conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid samengesteld. In deze reeks is gecorrigeerd voor schommelingen in de werkloosheid die het gevolg zijn van de conjunctuur. De conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid doorliep in de periode 1969-2018 een volledige cyclus. Afwisselend steeg (1969-1985), daalde (1986-2001) en steeg de werkloosheid (2002-2015) om daarna weer af te nemen.
Daarnaast is de werkloosheid opgesplitst in een component die een kwantitatief tekort aan banen (kwantitatieve werkloosheid) weergeeft en een component die een gebrekkige aansluiting tussen openstaande vacatures en de kwalificaties van werklozen toont (kwalitatieve werkloosheid).

Downloads