Emigratie van de tweede generatie

Plaatje Markt met diversiteit aan bezoekers
© Hollandse Hoogte
De tweede generatie emigreert relatief vaak vergeleken met personen met een Nederlandse achtergrond. Zij die als kind in gezinsverband emigreren, verruilen Nederland vaak voor het land van herkomst van hun ouders. Van de volwassen emigranten van de tweede generatie vertrekt juist een aanzienlijk deel naar een ander land, waarbij met name de buurlanden van Nederland veel gekozen bestemmingen zijn. Voor volwassenen blijkt emigratie uit Nederland vaak tijdelijk: minstens de helft van de volwassen emigranten keert binnen vijf jaar na vertrek terug naar Nederland. De resultaten laten grote verschillen naar migratieachtergrond zien.

Het doel van dit artikel is om de emigratiepatronen van de tweede generatie in kaart te brengen. Welk aandeel van de tweede generatie vertrekt uit Nederland, en bestaan hierin verschillen naar migratieachtergrond? Welk deel emigreert als kind, en welk deel is op het moment van emigratie 18 jaar of ouder? Vertrekt de tweede generatie vooral naar het herkomstland van hun ouders of naar een andere bestemming? En in hoeverre keren emigranten van de tweede generatie na verloop van tijd terug naar Nederland?

Dit artikel is geschreven als onderdeel van het door het Onderzoeksfonds van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen gefinancierde project naar levenslopen van de tweede generatie, geleid door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in samenwerking met het CBS.

Downloads