Sentimenten over de samenleving en tevredenheid met het eigen leven

Omslag Sentimenten over de samenleving en tevredenheid met het eigen leven
In dit artikel wordt de relatie tussen sentimenten over de samenleving en de
tevredenheid met het eigen leven onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat het aandeel tevredenen onder degenen die negatief gestemd zijn over de maatschappij lager is dan onder degenen die positiever zijn. Toch zijn de verbanden tussen de sentimenten over de samenleving enerzijds en het eigen leven anderzijds niet sterk. Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.
In dit artikel wordt de relatie tussen sentimenten over de samenleving en de tevredenheid met het eigen leven onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat degenen die pessimistisch zijn of een sterk gevoel van onbehagen over de samenleving ervaren, minder vaak tevreden zijn over hun eigen leven. Toch is nog steeds een groot deel van de mensen met negatieve sentimenten tevreden met hun leven; van de pessimisten is dat 74 procent en van de groep met sterk maatschappelijk onbehagen 77 procent. Hoewel het aandeel tevredenen bij degenen die wat optimistischer gestemd zijn over de maatschappij met ruim 9 op de 10 hoger ligt, zijn de verbanden tussen de sentimenten over de samenleving en het eigen leven niet sterk.