Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken

Een moeder en dochter die uit de tram zijn gestapt en samen het perron af lopen.
© Nikki van Toorn (CBS)
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends onderzoekt de verschillen in opleiding en in arbeidsmarktpositie tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren ’50 en hun ‘dochters’, de generatie vrouwen geboren eind jaren ’70.

Vrouwen behalen met de jaren een steeds hoger onderwijsniveau en zijn steeds vaker en vooral meer uren aan het werk. Maar welke sprong hebben dochters ten opzichte van hun moeders gemaakt?

In dit artikel staan de verschillen tussen de generatie vrouwen geboren eind jaren ’50 en hun ‘dochters’, de generatie geboren eind jaren ’70 centraal. Wat is het verschil in onderwijsniveau en hoe groot is de arbeidsdeelname van beide generaties in de leeftijd van 30 tot 35 jaar? In welke mate verschillen de moeders van toen hierin met de moeders van nu? Zijn de opvattingen over werken en zorgen veranderd? En in hoeverre verschilt de daadwerkelijke verdeling van werk en zorgtaken tussen mannen en vrouwen?