De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

Tussen 2008 en 2018 kwam de groei van het bruto binnenlands product in grotere mate door een toename van het aantal gewerkte uren dan door de groei van de arbeidsproductiviteit. In dit artikel wordt onderzocht of de groei van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking verklaringen kunnen bieden voor de vertraging van de groei van de arbeidsproductiviteit.
De toename van het aantal gewerkte uren heeft vooral plaatsgevonden in laagproductieve bedrijfstakken met weinig productiviteitsgroei. Daarnaast zijn 55-plussers en zelfstandigen een groter deel van de werkzame beroepsbevolking gaan uitmaken. Ook dit heeft de groei van de arbeidsproductiviteit gedrukt.