Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

Politie- en forensisch onderzoek op plek waar iemand vermoord is
© Hollandse Hoogte
Sinds het begin van deze eeuw daalt de geregistreerde criminaliteit in Nederland. Op het hoogtepunt, in 2001 en 2002, registreerde de politie voor elke duizend inwoners 93 misdrijven. In 2017 ging het nog maar om 49 misdrijven per duizend inwoners. Maar net zo opmerkelijk als de daling in de afgelopen vijftien jaar is de toename van de geregistreerde criminaliteit die daaraan vooraf ging.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/e05c19c3f02446b0b897cc6ee10d80d3]

Dit artikel in de serie Statistische Trends beschrijft die langetermijnontwikkelingen in de criminaliteit aan de hand van gegevens over geregistreerde misdrijven, moord en doodslag en slachtofferschap van criminaliteit. Vervolgens komen een aantal mogelijke verklaringen voor de op- en neergang aan de orde.