1,8 miljoen binnenlandse verhuizingen in 2016

© Hollandse Hoogte
In 2016 verhuisden ruim 1 miljoen mensen binnen hun woongemeente, en 767 duizend naar een andere gemeente in Nederland. Waar verhuisden de meeste mensen, welke gemeenten zagen meer mensen vertrekken dan komen? Het CBS maakt de verhuisbewegingen per gemeente inzichtelijk in een aantal kaarten op basis van de meest recente jaarcijfers.

Het aandeel verhuizers dat binnen de gemeente bleef, liep uiteen van 11 procent van de verhuisde inwoners van het Gelderse Rozendaal tot bijna 80 procent in Urk. In 265 gemeenten waren er meer vestigers dan vertrekkers, en in 125 gemeenten was het andersom.

Naast deze kaart, zijn er voor iedere gemeente in Nederland twee kaarten gemaakt die inzichtelijk maken waar verhuizers vanuit een gemeente naar toe verhuizen, of vanuit welke gemeente mensen zich gevestigd hebben.
Wilt u weten waar de vestigers in uw gemeente vandaan kwamen, of waar de vertrekkers naar toe gingen? Bekijk dan de kaarten via onderstaande links.

Gemeente in:
Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel
Flevoland, Gelderland en Utrecht
Limburg, Noord-Brabant en Zeeland
Noord- en Zuid-Holland

Deze kaarten gaan over de bij Nederlandse gemeenten ingeschreven personen die zijn verhuisd binnen en tussen gemeenten in Nederland. Personen worden gerekend tot de verhuizers tussen gemeenten wanneer het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen. Wijzigingen van adres die het gevolg zijn van wijziging van straatnaam, huisnummer of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd. Vestiging vanuit het buitenland en vertrek naar het buitenland zijn eveneens buiten beschouwing gelaten.

In de bevolkingsregisters zijn geen in Nederland wonende personen opgenomen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en ook geen personen die niet legaal in Nederland verblijven.