Onderwijs

Onderwijs draagt niet alleen bij aan de culturele integratie van personen met een migratieachtergrond, het leren van de taal is ook belangrijk voor de maatschappelijke en sociaaleconomische integratie. Het gevolgde onderwijs bepaalt voor een groot deel de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

In het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs hebben de meeste leerlingen hun definitieve keuze voor de te volgen onderwijssoort gemaakt. Dit is tevens voor een groot deel bepalend voor hun verdere schoolloopbaan.

Niet-westerse leerlingen vaker op lagere niveaus van vmbo

In de derde klas van het voortgezet onderwijs gaat 52 procent van de leerlingen met een Nederlandse achtergrond naar het vmbo, 25 procent naar de havo en 23 procent naar het vwo. Leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond gaan relatief vaak naar het vmbo: ongeveer drie kwart van de leerlingen, en veel minder naar het vwo. In het derde leerjaar ging van de leerlingen met een Surinaamse achtergrond 65 procent en met een Antilliaanse 69 procent naar het vmbo. Binnen het vmbo volgen leerlingen met een niet-westerse achtergrond relatief vaker de lagere niveaus dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond.

Leerlingen in leerjaar 3 naar achtergrond, 2015/\'16
Leerlingen in leerjaar 3 naar achtergrond, 2015/"16
 VwoHavoVmbo gemengd en theoretischVmbo-kaderberoepsVmbo-basisberoeps
Nederlands232529149
Turks816302224
Marokkaans1018311922
Surinaams1421291918
Antilliaans1318262023
Overig niet-westers2024271515

Leerlingen met Iraanse achtergrond vaker naar vwo

Leerlingen met overige niet-westerse achtergronden vormen een hele diverse groep, met onder meer kinderen uit vluchtelingengroepen. Gemiddeld is het aandeel dat naar het vmbo gaat met 57 procent iets hoger dan bij leerlingen met een Nederlandse achtergrond. Leerlingen met een Iraanse achtergrond volgden in schooljaar in het derde leerjaar vaker havo/vwo dan leerlingen met een Nederlandse achtergrond. Van de Iraakse leerlingen zat ruim de helft in een havo- of vwo-klas. Leerlingen met een Somalische achtergrond gaan juist veel minder vaak naar havo/vwo: ruim één op de vijf. Dat is minder dan de helft van de leerlingen met een Nederlandse achtergrond.

Aandeel in havo of vwo bij alle groepen iets toegenomen

In de afgelopen tien jaar zijn de verschillen tussen leerlingen met een Nederlandse en die met een niet-westerse achtergrond nauwelijks veranderd. Wel neemt het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar in een havo/vwo-klas zit binnen alle herkomstgroepen langzaamaan toe. Onder zowel leerlingen met een Turkse als onder leerlingen met een Nederlandse achtergrond bedroeg deze toename 3 procentpunten. Onder leerlingen met een Marokkaanse achtergrond was deze toename in de afgelopen tien jaar het grootst, van 20 procent in 2005/’06 tot 28 procent in 2015/’16. De afstand van Marokkaanse leerlingen tot leerlingen met een Nederlandse achtergrond bedraagt nog steeds 20 procentpunt.

Leerlingen in 3 havo of vwo naar achtergrond
Leerlingen in 3 havo of vwo naar achtergrond
 NederlandsTurksMarokkaansSurinaamsAntilliaansOverig niet-westers
05/"06452120302740
06/"07462220302941
07/"08472222323042
08/"09482222343243
09/"10492323323044
10/"11492524323044
11/"12492424322843
12/"13492325332943
13/"14492326342943
14/"15482426342843
15/"16482428353143