Energierekening 2015

5-8-2015 19:41

Voor het berekenen van de energiekosten zijn de gemiddelde verbruiken van elektriciteit afgerond op 3150 kWh en van aardgas op 1600 kubieke meter. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens die verzameld worden voor de consumentenprijsindex (CPI).