Factsheet duurzaamheid

31-1-2013 15:02
Relatie duurzaamheid en groene groei
Relatie duurzaamheid en groene groei   In het schema is te zien hoe de dimensies �hier en nu�, �later� en �elders� worden vertaald in kwaliteit van leven, de verschillende kapitaalvormen en het effect op andere landen. Deze dimensies komen terug in de visualisatie �Duurzaamheid�. Groene groei overlapt gedeeltelijk met duurzame ontwikkeling, maar richt zich op het verband tussen milieu en economie. De visualisatie �Groene groei� bevat indicatoren voor het hier en nu, later en elders, maar ook beleidsindicatoren. De visualisatie �Domeinen van duurzame ontwikkeling� heeft de breedste scope. Naast de eerder genoemde indicatoren omvatten de domeinen van duurzame ontwikkeling additionele beleidsindicatoren voor sociale en economische terreinen.
 
Duurzaamheid: hier en nu, later en elders

Duurzaamheid: hier en nu, later en elders

 

 

Deze visualisatie geeft aan hoe de kwaliteit van leven is in Nederland. Verder is te zien in hoeverre handhaving of verbetering van deze kwaliteit ten koste gaat van volgende generaties of van landen elders in de wereld.

Domeinen van duurzaamheid

Domeinen van duurzaamheid

 

 

Domeinen van duurzaamheid geeft de ontwikkeling weer van een aantal indicatoren voor veertien beleidsdomeinen. Met deze indicatoren hebben beleidsmakers een handvat om eventueel ongewenste trends in de thema�s te kunnen bijsturen. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht dat kan worden be�nvloed door overheidsmaatregelen en dat van belang is voor de gezonde levensverwachting.

Groene groei
Groene groei   Groene groei is economische groei waarbij de druk op het milieu en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt geminimaliseerd. De visualisatie toont de ontwikkeling van groene groei aan de hand van een aantal indicatoren voor vier thema�s, namelijk milieueffici�ntie, natuurlijke hulpbronnen, de milieukwaliteit van het leven, en beleidsinstrumenten en economische kansen.