Aanpassing van huren en andere contracten met het consumentenprijsindexcijfer