Digitale veiligheid en criminaliteit

Hoeveel mensen werden slachtoffer van cybercrime? CBS-redactiechef Dick ter Steege vat de resulaten van pilotonderzoek 'Digitale Veiligheid en Criminaliteit' samen.