Webformulier dataverzameling Statistiek Wet Inburgering (SWI)

Op deze pagina vindt u de link naar het basisformulier en de link naar het formulier voor aanvullende contactpersonen. Het basisformulier dient door elke gemeente één keer (per berichtgever) ingevuld te worden. Dit formulier heeft als functie dat er:

  1. Per gemeente bekend is wie de berichtgever(s) is (of zijn);
  2. Een primaire contactpersoon bekend is voor elke SWI datalevering;
  3. Bekend is welk softwarepakket wordt gebruikt voor elke SWI datalevering.

Aanvullende contactpersonen kunnen zich opgeven via het formulier voor aanvullende contactpersonen.

Uitleg begrippen

Berichtgever

De berichtgever is de organisatie die de SWI gegevens van de gemeente gaat leveren aan het CBS. Dit kan de gemeente zelf zijn, maar dit kan ook een andere gemeente zijn of een andere organisatie die geen gemeente is. Het is mogelijk dat er meerdere berichtgevers voor een gemeente zijn. Het basisformulier dient per gemeente, per berichtgever éénmaal ingevuld te worden.

Primaire contactpersoon en aanvullende contactpersonen

De primaire contactpersoon van de berichtgever is de persoon die de gegevens over inburgering aan het CBS levert via het dataportaal en die benaderd kan worden voor technische vragen en het maken van afspraken over de datalevering.

Wij vragen u om per berichtgever minimaal één aanvullende contactpersoon op te geven, die de achtervang is van de primaire contactpersoon voor vragen over de levering. Daarnaast kunnen aanvullende contactpersonen zich opgeven voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen over de SWI gegevens of het ontvangen van de SWI nieuwsbrief.

Formulieren

Basisformulier

Formulier voor aanvullende contactpersonen

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen bij deze formulieren, dan kunt u mailen naar wetinburgering@cbs.nl. Neemt u ook contact op via dit adres als u, nadat u het formulier hebt opgestuurd, nog gegevens wilt wijzigen.

Privacy

Meer weten over hoe het CBS omgaat met privacy? Ga naar https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/privacy.