Benchmark Jeugdzorg

De Benchmark Jeugdzorg in de gemeente toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor elke gemeente in Nederland, en maakt vergelijkingen mogelijk met de betreffende jeugdregio en met het hele land. Daarnaast worden cijfers getoond die betrekking hebben op verschillende verwijzers, en op uitval in jeugdhulptrajecten.

Deze benchmark wordt niet meer geactualiseerd. Recente cijfers over jeugdzorg per gemeente en jeugdregio zijn te vinden op een nieuw Regionaal dashboard jeugdhulp.

Downloads