Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema'sPrijzenCijfers > Nieuwe en vernieuwde StatLine tabellen

Nieuwe en vernieuwde StatLine tabellen

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. De verbeterde tabellen bevatten overwegend tekstuele aanpassingen. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.
Tabellen die gekoppeld zijn aan een persbericht zijn zichtbaar ná het verschijnen van het persbericht.
Datum
Onderwerp
30-03-2015
Producentenprijsindex (PPI); afzetprijzen, invoerprijzen, 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom
Frequentie: per maand, verslagperiode: 2005-2014; januari 2005 - februari 2015
30-03-2015
Producentenprijsindex; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, 2010=100 - Actualisering
Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1981-2014; januari 1981 - februari 2015
30-03-2015
Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1990 - Actualisering
Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 1990 - februari 2015
30-03-2015
Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010=100 - Actualisering
Bouwkosten totaal, looncomponent en materiaalcomponent Inputprijsindexcijfers en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2008 - februari 2015
26-03-2015
Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag - Actualisering
Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per dag
Frequentie: per week, verslagperiode: 2006 - 23 maart 2015
25-03-2015
Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen van consumentenartikelen vanaf 2000 - Actualisering
Gemiddelde prijzen van consumentenartikelen zoals brandstoffen, eten en drinken in de horeca, levensmiddelen en diensten
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000 - 2014
25-03-2015
Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen voedingsmiddelen vanaf 1800 - Actualisering
Gemiddelde prijzen voedingsmiddelen: aardappelen, hamlappen, kippeneieren brood, bier, kaas, koffie, margarine, melk, riblappen, rijst, roomboter
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1800 - 2014
25-03-2015
Energie; verbruik en producentenprijs naar energiedrager - Bijstelling
Energieverbruik en producentenprijsindex voor totaal energiedragers, aardgas, aardolie, steenkool, elektriciteit en andere energiedragers
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 1995 - november 2014
23-03-2015
Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2000 = 100, vanaf 1914 - Actualisering
Bouwkosten nieuwbouwwoningen incl. algemene kosten en 'winst en risico' Prijsindexcijfers en mutaties, in- en exclusief BTW
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1914 - 4e kwartaal 2014
23-03-2015
Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten 2010 = 100 - Actualisering
Outputprijsindexcijfers bouwkosten en ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Inclusief of exclusief B.T.W.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 2008 1e kwartaal tot en met 2014 4e kwartaal
20-03-2015
Bestaande koopwoningen; Nederland; aantallen en prijsindex 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen voor Nederland.
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 1995 - februari 2015
19-03-2015
Diensten accountancy; seizoensreeks per kwartaal, prijsindex 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindexcijfers gerealiseerde uurtarieven per kwartaal en jaar-op-jaar van accountants, boekhouders en belastingconsulenten (CPA2008)
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 2006 1e kwartaal - 2014 4e kwartaal
19-03-2015
Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindexcijfers commerciële dienstverlening, verschillende branches zoals transport en opslag, ict, architecten en makelaars.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 4e kwartaal 2002 – 4e kwartaal 2014. Jaargemiddelden 2003 - 2014.
16-03-2015
Kostprijsindex consumentengoederen; soort consumentengoederen, 2010=100 - Actualisering
Prijsindexcijfers, maand en jaarmutaties Producten volgens goederennomenclatuur COICOP
Frequentie: per maand, verslagperiode: 2005-01 - 2015-01
05-03-2015
Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex 2005=100 - Actualisering
Europees geharmoniseerde consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengroederen (basisjaar 2005 = 100)
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2002 - februari 2015
05-03-2015
Consumentenprijzen; inflatie Europa 2005 = 100 (HICP) - Actualisering
Inflatie Nederland, Eurozone en Europese Unie .
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 1996 - Februari 2015
05-03-2015
Consumentenprijzen; inflatie vanaf 1963 - Actualisering
Inflatie vanaf 1963.
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 1963 - februari 2015
05-03-2015
Consumentenprijzen; onderliggende inflatie 2006=100 - Actualisering
Onderliggende inflatie (basisjaar 2006=100). Onderliggende inflatie per maand
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2006 - februari 2015
05-03-2015
Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100 - Actualisering
Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 2006 = 100).
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 1996 - februari 2015
05-03-2015
Consumentenprijzen; prijsindex frequente aankopen, 2006=100 - Actualisering
Consumentenprijsindex alle huishoudens naar frequente en niet-frequente aankopen (basisjaar 2006 = 100)
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2006 - februari 2015
05-03-2015
Pompprijzen motorbrandstoffen; locatie tankstation, brandstofsoort - Actualisering
Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en LPG Pompprijzen per maand
Frequentie: per maand, verslagperiode: 2006 - februari 2015
27-02-2015
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979 - Actualisering
Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, verslagperiode: februari 1979 - januari 2015
27-02-2015
Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindex van Wegen, Spoorwegen, Bruggen en tunnels, Waterbouwkundige werken, Elektrische installatie en totaal GWW, mutaties tov 1 jaar terug
Frequentie: per drie maanden, verslagperiode: januari 2008 - januari 2015
12-02-2015
Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100 - Bijstelling
Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1900 - 2014
03-02-2015
Aardgas en elektriciteit, prijzen van eindverbruikers bij jaarafname - Actualisering
Prijzen van aardgas en elektriciteit bij jaarafname Prijscomponten en prijsopbouw
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 2007 - 3e kwartaal 2014
02-02-2015
Prijsindexcijfers van de productie van gebouwen, prijspeil 2000 - Actualisering
Prijsindexcijfers van de productie: totale productie bouwnijverheid, nieuwbouw en overige bouw van woningen, markt- en budgetsector.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 2000 - 4e kwartaal 2014
21-01-2015
Bestaande koopwoningen; regio; aantallen en prijsindex 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1995 - 4e kwartaal 2014
21-01-2015
Bestaande koopwoningen; woningtype; aantallen en prijsindex 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar type woning.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1995 - 4e kwartaal 2014
15-01-2015
Operationele autolease; prijsindex 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindexcijfers van operationele autolease, personenautolease (naar brandstof-, bijtellingscategorie en segment), vracht- en bestelautolease
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: kw III 2001 - kw IV 2014, jaargemiddelden 2002 - 2014.
17-12-2014
Ketelkolen; invoerprijs uit niet EU-landen - Actualisering
Invoerprijs ketelkolen uit niet - EU landen Invoerprijs, netto verbrandingswaarde
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1981 - 3e kwartaal 2014
04-09-2014
Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959 - Bijstelling
De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland vanaf 1959.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1959- 2014.
02-05-2014
Heffingen op energiedragers - Herontwerp
Heffingen op brandstoffen (voor gebruik in motoren, voor verwarming en ondervuring) en elektriciteit.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1993 jan. 1 - 2014 januari 1, gegevens per peildatum
31-03-2014
Consumentenprijzen; huishoudens naar voornaamste inkomensbron 2006 = 100 - Actualisering
Consumentenprijsindexcijfer (2006=100) naar voornaamste inkomensbron huishoudens en consumentengoederen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2007 - 2013
Waardeer deze pagina:
Deel op Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Hyves