Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema'sDossiersNederland regionaalCijfers > Nieuwe en vernieuwde StatLine tabellen

Nieuwe en vernieuwde StatLine tabellen

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. De verbeterde tabellen bevatten overwegend tekstuele aanpassingen. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.
Tabellen die gekoppeld zijn aan een persbericht zijn zichtbaar ná het verschijnen van het persbericht.

Datum
Onderwerp
18-04-2014
Gebieden in Nederland, 2014 - Correctie
Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2014 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2014
17-04-2014
Afvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's - Actualisering
Aantal, capaciteit en typen zuiveringsinstallaties bij bedrijven, afgevoerd zuiveringsslib en drogestof naar bestemming, per regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1993-2012
17-04-2014
Bouw; bouwkosten niet-nieuwbouw en nieuwbouw, naar bouwfase - Actualisering
Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1995 - 2013; kw I 1995 - kw IV 2013; januari 1995 - februari 2014
16-04-2014
Grasland; oppervlakte en opbrengst - Actualisering
Nederland en weideregio's; Oppervlakte (totaal en gemaaid) verwerking tot hooi, kuil - en/of stalvoer, voorraden in droge stof hooi en kuilvoer
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2013
15-04-2014
Nieuwbouwwoningen met afgegeven vergunning; opdrachtgever, eigendomsvorm - Actualisering
Verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten)
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1995 januari - 2014 februari
15-04-2014
Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio - Actualisering
Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2012 - December 2013
15-04-2014
Bouwvergunningen; provincie - Actualisering
Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwbestemming
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1990 januari - 2014 februari
15-04-2014
Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio - Actualisering
Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2012 - December 2013
15-04-2014
Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio - Actualisering
Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2012 - December 2013
15-04-2014
Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio - Actualisering
Nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, per gebruiksfunctie, naar gemeenten, provincies en COROP-gebieden
Frequentie: per maand, verslagperiode: 2012 januari - 2014 februari
11-04-2014
Faillissementen; maandcijfers naar rechtsvorm en regio - Actualisering
Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en rechtspersonen, onderverdeeld naar landsdeel en provincie.
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1993 januari - 2014 maart
11-04-2014
Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december - Actualisering
Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Provincies en 4 grote gemeenten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2010 - 2013
11-04-2014
Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012 - Correctie
Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2009 - 2012
11-04-2014
Kerncijfers wijken en buurten 2013 - Correctie
Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2013
09-04-2014
Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict - Actualisering
Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per provincie of stroomgebied.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1981, 1985, 1990 - 2012
07-04-2014
Beëindigde schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio - Actualisering
Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1998- 4de kwartaal 2013
07-04-2014
Uitgesproken schuldsaneringen; wijze beëindiging, type schuldenaar, regio - Actualisering
Uitgesproken schuldsaneringen: kwartaalcijfers naar type schuldenaar, type beëindiging, leeftijdsgroep, provincie.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: kw I 1999 - kw 4 2013
04-04-2014
Beroepsbevolking; provincie vanaf 1981 naar geslacht - Actualisering
Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie, werkloosheid naar geslacht en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1981-2013
03-04-2014
Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren per ras en regio - Actualisering
Teeltoppervlakte en hoeveelheid geoogste appels en peren per ras naar fruitteeltregio's.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1997 - 2013
02-04-2014
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) - Correctie
Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2007 - 2014
31-03-2014
WWB-uitkeringen;uitkeringsgrondslag, regio's - Herontwerp
Aantal WWB-uitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2011 t/m januari 2014
28-03-2014
Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2014) - Nieuw
Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente 2014
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2013
28-03-2014
Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2014) - Nieuw
Geregistreerde en opgehelderde diefstallen, geregistreerde verdachten Soort diefstal, regionale eenheid Politie en gemeente 2014
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2013
28-03-2014
Woonplaatsen in Nederland, 2014 - Nieuw
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle gemeenten, alle woonplaatsen alfabetisch
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2014
28-03-2014
Bevolkingskernen 2011; steden en dorpen in Nederland - Nieuw
inwoners, woningen, nabijheid, oppervlak, locatie inwoners, huishoudens, woningen, nabijheid van voorzieningen, oppervlakte
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2011
28-03-2014
MBO; geslaagden naar gedetailleerde opleidingsrichting - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; geslaagden, leerweg, niveau, geslacht, gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
28-03-2014
MBO; geslaagden naar herkomstgroepering en generatie - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; geslaagden, leerweg, niveau, richting, sector, herkomstgroepering, generatie, geslacht en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
28-03-2014
MBO; geslaagden naar woonregio - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; geslaagden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, geslacht en woonregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
26-03-2014
Bevolkingsontwikkeling; regio per maand - Actualisering
Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2002 - februari 2014 (voorlopige cijfers)
25-03-2014
Regionale kerncijfers Nederland - Herontwerp
Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar een zestal regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: Jaarcijfers 1995 - 2014
21-03-2014
Bestaande koopwoningen; regio; verkoopprijzen prijsindex 2010 = 100 - Revisie
Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1995 - 4e kwartaal 2013
21-03-2014
Personen met een uitkering; soort uitkering naar regio - Actualisering
Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Januari 2012 - september 2013
21-03-2014
Weidegang van melkvee; weidegebied - Actualisering
Typen weidegang, aantal uren weidegang overdag van melkkoeien, aantal dagen beweiding jongvee op bedrijven met melkvee.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1997 - 2012
20-03-2014
Consumentenvertrouwen naar regionale kenmerken van het huishouden - Actualisering
Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishouden naar regio.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 2002 - 2013; kw I 2002 - kw I 2014.
19-03-2014
Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners - Actualisering
Bevolking, huishoudens, levendgeborenen, overledenen, verhuisde personen en bevolkingsgroei in gemeenten met 100 000 of meer inwoners
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2013
14-03-2014
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013 - Herontwerp
Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeenten
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2013
14-03-2014
Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen naar regio - Actualisering
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen regionaal Geslacht, leeftijd, regio's, periode
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1998 kw I - 2013 kw IV
13-03-2014
Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen - Bijstelling
Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005-2012
10-03-2014
Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio - Actualisering
Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1988 - 2012
07-03-2014
Arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 4 jaar - Actualisering
Werk(zaam) en geen werk bekeken over periode van 4 jaar Geslacht, leeftijd, herkomst en regio (gemeente en hoger)
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000-2004, 2001-2005 enz 2006-2010
03-03-2014
Akkerbouwgewassen; productie naar regio - Actualisering
Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1994 - 2013
28-02-2014
Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio - Nieuw
Loonkostensubsidies, WIW/ID-banen, participatieplaatsen Regio
Frequentie: per half jaar, verslagperiode: 1e halfjaar 2013
28-02-2014
Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht - Actualisering
Werkloosheidsuitkeringen, in - en uitstroom per verslagperiode naar duur. Regio, geslacht en leeftijd.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1998 - 2013, 1998 kwartaal I - 2013 kwartaal IV.
28-02-2014
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's - Actualisering
Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2012
27-02-2014
Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse - Actualisering
Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2014.
27-02-2014
Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse - Actualisering
Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2014.
27-02-2014
Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen - Actualisering
Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) en begrote op brengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2014
25-02-2014
Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie - Actualisering
Lasten, baten en saldo per functie, per regio.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2014.
24-02-2014
Beroepsbevolking; kerncijfers provincie - Actualisering
Beroepsbevolking, netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar landsdeel, provincie en de vier grote gemeenten
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1987 - 2013 4e kwartaal
24-02-2014
Bouwvergunningen; waarde en aantal naar soort gebouw per COROP-gebied - Actualisering
Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwsoort en gebouwbestemming
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1990 - 2013
21-02-2014
Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud, projectgrootte - Actualisering
Gemiddelde bouwkosten, inhoud en bouwkosten per m3 en projectgrootte. Naar huur - en koopwoningen per provincie.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990 - 2013
21-02-2014
Geregistreerde werkloosheid; landsdeel - Actualisering
Geregistreerde werkloosheid naar landsdeel
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1989 - 4e kwartaal 2013
20-02-2014
Conjunctuurenquête Nederland; kamer van Koophandel regio, kwartaal - Actualisering
Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, regio's
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 2014
19-02-2014
Landbouw; arbeidskrachten naar regio - Actualisering
Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2013
19-02-2014
Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio - Actualisering
Landbouwtelling; aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en opbrengst uit verbreding naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1998-2013
19-02-2014
Landbouw; biologisch en/of in omschakeling, gewassen, dieren, regionaal - Actualisering
Oppervlakte biologische gewassen, aantal biologisch gehouden dieren per regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2013
19-02-2014
Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio - Actualisering
Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2013
19-02-2014
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente - Actualisering
Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000-2013
19-02-2014
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio - Actualisering
Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2013
19-02-2014
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio - Actualisering
Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000-2013
19-02-2014
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio - Actualisering
Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000-2013
18-02-2014
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers - Actualisering
Aantal en afstand tot voorzieningen: detailhandel, horeca, sport, bioscoop en recreatie per gemeente en regionale indeling
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2013
18-02-2014
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2006-2012 - Herontwerp
Aantal en afstand tot voorzieningen: detailhandel, horeca, sport, bioscoop en recreatie per buurt, wijk en gemeenten
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2012
18-02-2014
Gebieden; overzicht vanaf 1830 - Herontwerp
Datum van ontstaan en opheffing van gebieden en gemeenten. Bevat gebieds - en gemeentecodes.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: Stand per 01-01- 1830 t/m 01-01- 2014
07-02-2014
Research en development; uitgaven en personeel, regio - Nieuw
R&D-uitgaven met eigen personeel en arbeidsjaren van bedrijven, instellingen en hoger onderwijs naar landsdelen en provincies
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2011
31-01-2014
Perinatale en zuigelingensterfte; regio en diverse kenmerken - Herontwerp
Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar regio, herkomstgroeperingen, zwangerschapsduur en meerlingen
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2004 - 2010
31-01-2014
ANW-uitkeringen naar geslacht en leeftijd, per provincie - Actualisering
Aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Leeftijd, geslacht en regio (waarvan laagste niveau: provincie)
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Kwartaalcijfers, maart 2008 - december 2013
31-01-2014
ANW-uitkeringen naar geslacht per gemeente - Actualisering
Aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Geslacht en regio (waarvan laagste niveau: gemeente)
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Kwartaalcijfers, maart 2008 - december 2013
31-01-2014
AOW-uitkeringen naar regio - Actualisering
AOW - uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio. Geslacht, leeftijd en Regio
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Kw IV 2006 - kw IV 2013.
31-01-2014
Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio - Nieuw
Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, regionaal
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005 t/m 2011
31-01-2014
Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio - Actualisering
Aantal bijstandsvorderingen Ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Juli 2013 t/m september 2013
30-01-2014
Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse - Correctie
Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2012.
22-01-2014
Regionale rekeningen; transacties van de sector huishoudens - Actualisering
Transacties in mln euro, per hoofd van de bevolking, per huishouden naar primaire en secundaire inkomensverdeling
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995-2011
21-01-2014
Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen - Actualisering
Begrote opbrengsten waterschapsheffingen. Watersysteemheffing en zuiveringsheffing.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2014.
21-01-2014
Waterschappen; tarieven heffingen - Actualisering
Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2014.
24-12-2013
Tussen gemeenten verhuisde personen - Actualisering
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2012
23-12-2013
Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; grondslag, indicatie zzp, regio - Nieuw
Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2012
23-12-2013
Personen met indicatie en/of gebruik ZZV; grondslag, functie, regio - Nieuw
Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2012
23-12-2013
Personen met indicatie of gebruik ZZV; functie en regio - Nieuw
Personen met indicatie of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, functie, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2012
20-12-2013
Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse - Actualisering
Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes naar regio en gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2012.
20-12-2013
Gemeenterekeningen; balans per gemeente - Actualisering
Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes en gemeentes per provincies.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2012.
20-12-2013
Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie per gemeente - Actualisering
Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen Per gemeente.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2012.
20-12-2013
Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse - Actualisering
Gerealiseerde opbrengsten gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2012.
20-12-2013
Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio - Actualisering
Soorten mest en mineralen, productie, transport en plaatsingsruimte. Nederland, regio's en gemeenten.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2012
19-12-2013
Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie - Bijstelling
Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit per provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990 - 2012
19-12-2013
Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken - Actualisering
Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken (SBI 2008) en regio's
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2011
19-12-2013
Regionale rekeningen; investeringen in vaste activa naar type van activa - Actualisering
Investeringen in vaste activa, zoals woningen, bedrijfsgebouwen, GWW-werken, vervoermiddelen, machines en installaties naar regio's
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2011
18-12-2013
Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per bedrijfstype - Actualisering
Mineralenproductie ingedeeld in klassen en in relatie tot gebruiksnormen. Bedrijfstype en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990-2013
18-12-2013
Dierlijke mest; mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie - Actualisering
Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990-2013
16-12-2013
Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio - Actualisering
Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1999 - 2012
13-12-2013
VAVO; deelnemers, herkomstgroepering, generatie, geslacht, regio - Actualisering
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, geslacht en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006/'07-2012/'13
13-12-2013
VAVO; geslaagden, herkomstgroepering, generatie, geslacht, regio - Actualisering
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; geslaagden, onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, geslacht en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006/'07-2011/'12
12-12-2013
Gezondheidsmonitor; regio, 2012, bevolking van 19 jaar of ouder - Actualisering
Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.
Frequentie: per vier jaar, verslagperiode: 2012
12-12-2013
Provinciefinanciën vanaf 1900 - Actualisering
Provincierekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld Provinciale heffingen.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1900 - 2012.
12-12-2013
Provincierekeningen; balans naar regio en per provincie - Actualisering
Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2012.
12-12-2013
Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner - Actualisering
Hoeveelheden afval per inwoner die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar gemeente.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2001-2012
12-12-2013
Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio - Actualisering
Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007 - 2012.
11-12-2013
Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden - Herontwerp
Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1993 - 2012
11-12-2013
Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari - Actualisering
Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2013
09-12-2013
Provinciebegrotingen; heffingen - Actualisering
Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1995 - 2014.
09-12-2013
Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting - Actualisering
Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000 - 2014.
09-12-2013
Investeringen in materiële vaste activa ; regio's, SBI2008 - Actualisering
Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven Regio, SBI 2008, Soorten vaste activa
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009-2012
06-12-2013
Levendgeborenen; huishoudenssamenstelling en regio - Nieuw
Levendgeborenen naar samenstelling van het huishouden en regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2010-2012
03-12-2013
Laag of langdurig laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en regio - Herontwerp
(Langdurig) laag inkomen en beleidsmatige minima per regio Regio en huishoudenskenmerken
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2011
29-11-2013
Brandweer: hulpverlening, slachtoffers en reddingen - Actualisering
Hulpverleningen naar object, werkzaamheden, slachtoffers, reddingen naar regio, landsdelen, provincies en gemeentegrootte.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2012
29-11-2013
Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen - Actualisering
Brandmeldingen, hulpverleningsmeldingen en loze alarmmeldingen Provincie en gemeentegrootteklasse
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2012
29-11-2013
Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, materieel,kosten - Herontwerp
Branden naar oorzaak, woningbranden, buitenbranden, slachtoffers en reddingen, uitruktijden, personeel, materieel en kosten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2012.
28-11-2013
(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio - Herontwerp
(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio, onderwijssoort, leeftijd en geslacht.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000/'01 - 2012/'13
26-11-2013
Waterschappen; balansposten per waterschap - Actualisering
Balansposten, activa, passiva naar waterschap.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2012.
22-11-2013
Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. - Herontwerp
Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. Naar Landsdeel, Provincie, COROP, Gemeente.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1997- 2013
15-11-2013
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2013 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2013
14-11-2013
Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2013) - Herontwerp
Geregistreerde misdrijven Soort misdrijf, politieregio en gemeenten 2013.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012
14-11-2013
Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2013) - Herontwerp
Geregistreerde en opgehelderde diefstallen, geregistreerde verdachten Soort diefstal, met of zonder geweld, politieregio en gemeenten 2013.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012
14-11-2013
Misdrijven; afdoening Openbaar Ministerie grote gemeenten (indeling 2012) - Nieuw
Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1994-2012
14-11-2013
Misdrijven; berechting in eerste aanleg, grote gemeenten (indeling 2012) - Nieuw
Afdoening rechter in eerste aanleg naar 25 grote steden. Soort misdrijf en eindbeslissing.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1994-2012
14-11-2013
Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten (indeling 2012) - Nieuw
Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1994-2012
13-11-2013
Woonplaatsen in Nederland, 2011 - Herontwerp
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, Gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2011
13-11-2013
Woonplaatsen in Nederland, 2012 - Herontwerp
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2012
13-11-2013
Woonplaatsen in Nederland, 2013 - Herontwerp
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2013
13-11-2013
Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari - Actualisering
Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2001 - 2013
12-11-2013
Regionale rekeningen; productiestructuur - Correctie
Productie; Bruto toegevoegde waarde; Arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008); Regio's; Perioden
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995-2011
11-11-2013
Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari - Actualisering
Particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2013
05-11-2013
Woningen; hoofdbewoner/huishouden - Correctie
Huishoudens in woningen naar eigendom, indeling en type, voorzieningen, bouwperiode,leeftijd hoofdbewoner,samenstelling huishouden en regio.
Frequentie: per drie jaar, verslagperiode: 1998 - 2012.
01-11-2013
Banen van werknemers per december; economische activiteit (SBI2008), regio - Herontwerp
Banen van werknemers Regio en economische activiteit
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2008 - 2012
31-10-2013
Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio - Herontwerp
Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelauto's Soort gebruiker van een bestelauto naar diverse regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009-2010
31-10-2013
Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente - Actualisering
Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en gemeenten
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1996, 2000, 2003, 2006, 2008 en 2010
31-10-2013
Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900 - Actualisering
Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en provincies
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1900 - 2010
24-10-2013
Gemiddeld inkomen van personen naar kenmerken en naar regio - Actualisering
Inkomen van personen naar regio Regio, persoonskenmerken en inkomensverdeling
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2011
24-10-2013
Gemiddeld inkomen van personen naar regio - Actualisering
Gemiddeld inkomen per regio Persoonlijk inkomen; besteedbaar inkomen; gestandaardiseerd inkomen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2011
24-10-2013
Inkomen van particuliere huishoudens met inkomen naar kenmerken en regio - Actualisering
Inkomen van particuliere huishoudens naar regio Regio, huishoudenskenmerken en inkomensverdeling
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2011
18-10-2013
Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari - Actualisering
Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2013
16-10-2013
Regionale rekeningen; economische groei - Actualisering
Bbp, volumemutaties; Toegevoegde waarde, volumemutaties per bedrijfstak Regio's; Perioden
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2008-2012
15-10-2013
Inkomensverdeling van alle huishoudens met inkomen naar regio - Herontwerp
Inkomen van alle huishoudens naar regio Regio en inkomensverdeling
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2011
11-10-2013
Regionale rekeningen; kerncijfers - Actualisering
Bbp, Bbp per inwoner, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, arbeidsvolume naar regio.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995 - 2011.
04-10-2013
Immi- en emigratie naar diverse kenmerken; regio - Actualisering
Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1988- 2012
03-10-2013
Gebieden in Nederland 2010 - Correctie
Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2010
03-10-2013
Gebieden in Nederland 2011 - Correctie
Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2011
03-10-2013
Gebieden in Nederland 2012 - Correctie
Codes, namen, grootteklasse, stedelijkheid, inwonertal en omgevingsadressendichtehid van gebieden in Nederland
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2012
01-10-2013
Regionale prognose 2014-2040; bevolking, regio-indeling 2013 - Nieuw
Bevolking naar leeftijd, geslacht en regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2014-2040
01-10-2013
Regionale prognose 2014-2040; huishoudens, regio-indeling 2013 - Nieuw
Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige huishoudens naar regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2014-2040
01-10-2013
Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013 - Nieuw
Bevolking naar leeftijd en geslacht, en levendgeborenen, overledenen en binnenlandse en buitenlandse migratie
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2014-2040
30-09-2013
40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak - Actualisering
Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Schuldenproblematiek. Cijfers voor de 40 aandachtswijken.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: Verslagperiode: 2005-2013.
20-09-2013
Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio - Actualisering
Levendgeborenen, overledenen, migratie en bevolkingsgroei naar geslacht en regio,
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1960 - 2012
17-09-2013
Gemeentelijke afvalstoffen; uitgaven en inkomsten - Actualisering
Kosten en inkomsten van de gemeentelijke afvalverwijdering naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: Tweejaarlijks, 1993 - 2011
06-09-2013
Preventiemaatregelen tegen criminaliteit; politieregio (IVM) - Herontwerp
Preventiemaatregelen tegen criminaliteit (inbraak en diefstal) Nederland en per politieregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2011
06-09-2013
Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM) - Herontwerp
Melding en aangifte delicten, politiecontacten; functioneren politie Nederland en per politieregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2011
06-09-2013
Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM) - Herontwerp
Overlast, verloedering, sociale cohesie, buurtvoorzieningen, politieregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
21-08-2013
Verdachten; woongemeente, stedelijkheid buurt en soort misdrijf - Correctie
Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2012
21-08-2013
Leerlingen en studenten; onderwijssoorten, herkomst, woongemeente - Herontwerp
VMBO, HAVO, VWO, VAVO, MBO, HBO, WO Woonregio, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000/'01 - 2011/'12
20-08-2013
Gebieden in Nederland, 2013 - Correctie
gebieden in Nederland 2013 gebieden in Nederland
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2013
15-08-2013
Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI 2008), gemeenten - Herontwerp
Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en gemeenten Bedrijfstakken/branches SBI 2008, regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007 - 2013
15-08-2013
Vestigingen van bedrijven; economische activiteit (SBI 2008), regio - Herontwerp
Vestigingen van bedrijven naar economische activiteit Bedrijfstakken/branches SBI 2008, regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007 - 2013
15-08-2013
Vestigingen; buitenlandse zeggenschap, SBI 2008, regionaal - Herontwerp
Vestigingen, buitenlandse zeggenschap SBI 2008, regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010 - 2011
15-08-2013
Vestigingen; kenmerken vestiging, SBI2008, regionaal - Herontwerp
Vestigingen, grootte naar werkzame personen, eenmanszaken, VOF, CV, maatschap, NV's, BV's, overige rechtsvormen, SBI 2008, COROP, provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2013
02-08-2013
Brandweer: personeel regionale en gemeentelijke brandweer - Herontwerp
Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, veiligheidsregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2013*
01-08-2013
Vestigingen; omzet, personele kosten, toegevoegde waarde, regio's, SBI2008 - Revisie
Netto omzet, personele kosten en bruto toegevoegde waarde tegen markt- prijzen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstak en per regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2010
29-07-2013
Doodsoorzaken; 4 hoofdgroepen, regio - Correctie
Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2012
26-07-2013
Beroepsbevolking; gemeenten - Herontwerp
Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en gemeenten per provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996/1998-2010/2012
26-07-2013
MBO; deelnemers naar gedetailleerde opleidingsrichting - Actualisering
Deelnemers mbo: opleidingsrichting in detail Geslacht, herkomst, gemeentegrootte, landsdelen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
26-07-2013
MBO; deelnemers naar herkomstgroepering en generatie - Actualisering
Deelnemers mbo: herkomstgroepering en generatie Geslacht, richting, sector, gemeentegrootte, landsdelen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
26-07-2013
MBO; deelnemers naar woonregio - Actualisering
Deelnemers mbo: naar woonregio (gemeentegrootte, landsdelen, provincies, RPA - gebieden); geslacht, richting, sector, herkomst
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
25-07-2013
Vestigingen van bedrijven; oprichtingen en opheffingen, bedrijfstak, regio - Actualisering
Oprichtingen en opheffingen van vestigingen van bedrijven Bedrijfstakken en regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007-2012
22-07-2013
Woningen met energielabels; eigendom woning, bouwjaar en regio - Herontwerp
Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio energielabels, huurwoningen, koopwoningen
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2011
22-07-2013
Re-integratietrajecten door gemeenten - Actualisering
Standen en stromen van re - integratietrajecten per gemeente, naar regio.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: Eerste halfjaar 2005 tot en met het tweede halfjaar - 2012
22-07-2013
Lengte van wegen; wegkenmerken, regio - Correctie
Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2001 - 2013
18-07-2013
Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 1 januari - Herontwerp
Bewoonde woningen door particuliere huishoudens naar bruto inkomen Bewoonde woningen, bruto inkomen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2012
18-07-2013
Bewoonde woningen; leeftijd bewoners, WOZ-waarde, regio, 1 januari - Herontwerp
Woningen en bewoners; huishoudens, leeftijd, WOZ-waarde, regio WOZ-waardeklassen, leeftijd, huishoudens, herkomst
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009-2012
17-07-2013
Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio - Herontwerp
Bevolking op 1 januari naar geslacht leeftijd, geboorteland en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2013
16-07-2013
Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari - Herontwerp
Bevolking op 1 januari naar 1e en 2e generatie, leeftijd, herkomstgroepering geslacht en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2013
16-07-2013
Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie - Actualisering
Aantal sporen, electrificatie landsdeel, provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005 - 2013
16-07-2013
Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, provincie - Actualisering
Vaarwegkarakter, beheerder, economisch belang, recreatietoervaartklasse en bevaarbaarheid naar provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005 - 2013
08-07-2013
Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio - Herontwerp
Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1988 - 2012
04-07-2013
Curatieve GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio - Nieuw
Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar provincie en GGD-regio, diagnose, geslacht en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2009-2011
01-07-2013
Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio’s - Actualisering
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, geslacht, persoonskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2011
01-07-2013
Mobiliteit in Nederland; vervoerwijzen en motieven, regio’s - Actualisering
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, motieven en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2011
01-07-2013
Gereisde kilometers door personen; vervoerswijzen, regio's - Actualisering
Gereisde kilometers door personen - ook wel vervoersprestatie – naar vervoerswijzen zoals auto trein overig OV fiets en lopen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010
01-07-2013
Mobiliteit in Nederland; mobiliteitskenmerken en vervoerwijzen, regio’s - Actualisering
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, mobiliteitskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2011
01-07-2013
Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en motieven, regio’s - Actualisering
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar motieven, geslacht, persoonskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2011
01-07-2013
Mobiliteit in Nederland; mobiliteitskenmerken en motieven, regio’s - Actualisering
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar motieven, mobiliteitskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010
28-06-2013
Gemiddelde bevolking; geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en regio - Actualisering
Gemiddelde bevolking van Nederland leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995 - 2012
24-06-2013
Doodsoorzaken; korte lijst (Beldo-lijst), leeftijd, geslacht, regio - Actualisering
Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2012
14-06-2013
Motorvoertuigen; per postcode naar regio-indelingen - Actualisering
Motorvoertuigen op 1 januari, uitgesplitst naar voertuigtype en naar regionale indelingen (postcode, gemeente en provincie).
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2013
07-06-2013
Motorvoertuigen; bedrijfsvoertuigen per periode naar technische kenmerken - Actualisering
Bedrijfsvoertuigen naar kenmerken van het voertuig (type, bouwjaar, gewicht, brandstof en cilinders) en eigenaar (provincie van vestiging).
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2013
07-06-2013
Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval per regio - Actualisering
Sloop, export en overige uitval van auto's naar voertuigtype en gewicht naar regio en verslagperiode
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2012
07-06-2013
Bromfietsen naar soort voertuig, leeftijd en regio op 1 januari - Actualisering
Bromfietsen naar soort voertuig Bouwjaren, leeftijd, regio en perioden (stand op 1 januari)
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007-2013
04-06-2013
Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder (31 december), regio - Actualisering
Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1988 - 2012
04-06-2013
Sterfte; geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en regio - Actualisering
Kerncijfers sterfte naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1988 - 2012
31-05-2013
Gemeentefinanciën vanaf 1900 - Actualisering
Gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten, schuld Gemeentelijke heffingen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1900 - 2011.
27-05-2013
Varkens- en pluimveerechten - Actualisering
Varkensrechten, pluimveerechten, aantal dieren, fosfaatproductie Regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1998-2012
24-05-2013
Voortgezet onderwijs; deelname leerlingen naar regio - Actualisering
Onderwijssoort voortgezet onderwijs Leerjaar, regio, geslacht, herkomstgroepering
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2003/'04 - 2012/'13
17-05-2013
Beroepsbevolking; regio's - Herontwerp
Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2012
16-05-2013
Motorvoertuigen; aantal voertuigen en autodichtheid per provincie - Actualisering
Motorvoertuigenpark per provincie, uitgesplitst naar personenauto's en motorfietsen (per 1000 inwoners) en bedrijfsvoertuigen (naar type).
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 1990 - 1 januari 2013
16-05-2013
Motorvoertuigen; motorfietsen per periode naar technische kenmerken - Actualisering
Motorfietsen naar kenmerken van het voertuig (bouwjaar en aantal cilinders) en van de eigenaar (provincie en leeftijd).
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2013
16-05-2013
Motorvoertuigen; personenauto's per periode naar technische kenmerken - Actualisering
Personenauto's naar kenmerken van het voertuig (bouwjaar, eigendom, brandstofsoort en gewicht) en van de eigenaar (provincie en leeftijd).
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2013
26-04-2013
Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose-indeling ISHMT - Actualisering
Ziekenhuisopnamen; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen, gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, regio en diagnose-indeling ISHMT
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1981 - 2011
26-04-2013
Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose-indeling VTV - Actualisering
Ziekenhuisopn.; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen en gemid - delde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, regio en diagnose-ind. VTV
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1981 - 2011
26-04-2013
Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd en regio - Actualisering
Kerncijfers ziekenhuisopnamen; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen gemiddelde verpleegduur, gem. bevolking naar geslacht, leeftijd en regio
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1981 - 2011
24-04-2013
Doodsoorzaken; verkeersdoden (inwoners en niet-inwoners), provincie - Actualisering
Overledenen als gevolg van een verkeersongeval in Nederland (inwoners en niet-inwoners) naar provincie van ongeval
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2012
24-04-2013
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2011 - Revisie
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2011
15-04-2013
Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari - Actualisering
Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1988 - 2013
27-03-2013
Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011 - Herontwerp
Medische contacten, roken, alcoholgebruik, overgewicht, ervaren en psychische gezondheid, aandoeningen en beperkingen naar regio
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2008/2011
08-03-2013
Banen werknemers en afstand woon-werk; woon- en werkregio's - Actualisering
Banen van werknemers en gemiddelde afstand tussen woonregio en werkregio Naar woonregio en werkregio: COROP-gebieden en gemeenten
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006 - 2011
08-03-2013
Banen werknemers, geslacht en leeftijd; woon- en werkregio's - Actualisering
Banen van werknemers en gemiddelde afstand tussen woonregio en werkregio Naar geslacht, leeftijd, woonregio en werkregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006 - 2011
05-03-2013
Nieuwbouwwoningen; bouwvergunningen, gereedgekomen, 1995-2012 - Herontwerp
Bouwvergunningen en gereedgekomen woningen naar opdrachtgever en eigendom Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten)
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1995 jan. - 2012 dec.
22-02-2013
Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken - Actualisering
Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, regio-indelingen en geslacht
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2010/'11-2011/'12
21-01-2013
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2012
11-01-2013
WOZ-objecten naar waardeklasse; 1997 - 2011 - Herontwerp
WOZ - objecten, woningen, recreatiewoningen en niet-woningen naar WOZ-waardeklasse per regio
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1997 - 2011
14-12-2012
VO; door- en uitstroom naar herkomstgroepering, geslacht en regio - Herontwerp
Door - en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar bestemming in het volgende schooljaar
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003/'04 - 2004/'05 t/m 2010/'11 - 2011/'12
13-12-2012
Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom - Actualisering
Vertraagde op - , af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs. Onderwijssoort, geslacht, herkomstgroepering en regio.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003/'04 naar 2004/'05 - 2010/'11 naar 2011/'12*
07-12-2012
Bevolkingskernen 2008; steden en dorpen in Nederland - Herontwerp
Demografie, wonen, nabijheid van voorzieningen en locatie Kernindicatoren per bevolkingskern
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2008
03-12-2012
Woningbouw; voorraadmutaties, nieuwbouw, regio, 1988 - 2011 - Herontwerp
Aantal woonruimten, voorraad, nieuwbouw, overige mutaties, niet bewoond Naar regio; Landsdeel, Provincie, Corop en gemeenten.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1988 - 2011
30-11-2012
Woonruimten; nog niet gereed nadat bouwvergunning is verleend, 2005 - 2011 - Herontwerp
Voorraad nog op te leveren woonruimten. Per regio (landsdeel, provincie en gemeenten)
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 2005 kw I - 2011 kw IV
05-11-2012
Onveiligheidsbeleving; politieregio (IVM) - Correctie
Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, respectloos gedrag VeiligheidsMonitor naar regio (Nederland en politieregio).
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
05-10-2012
Geslaagden naar woongemeente vanaf 2000/'01 - Herontwerp
VMBO, HAVO, VWO, MBO, HBO, WO Geslaagden naar woonregio, herkomst, leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000/'01 - 2010/'11
26-09-2012
MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio, 2007-2008 - Actualisering
Mbo gediplomeerden, leerwegen en diplomaniveau Inkomsten, regio, arbeidsmarktpositie en opleidingsrichting
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2007 en 2008
26-07-2012
Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie naar grote gemeenten - Nieuw
Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2011
26-07-2012
Misdrijven; berechting in eerste aanleg naar grote gemeenten - Nieuw
Afdoening rechter in eerste aanleg naar 25 grote steden. Soort misdrijf en eindbeslissing.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2011
26-07-2012
Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten - Nieuw
Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2011
14-05-2012
Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM) - Bijstelling
Persoonlijk en objectgebonden slachtofferschap, ondervonden delicten politieregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
03-05-2012
Voortgezet onderwijs; geslaagden naar regio - Actualisering
Aantal kandidaten en geslaagden Regio, onderwijssoort en herkomst
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2003/'04 - 2010/'11
26-04-2012
Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio 2006-2009 - Correctie
Wanbetalers zorgverzekering Provincie en vier grote gemeenten
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2006-2009
11-04-2012
Gereedgekomen woningen; doorlooptijd in maanden, projectgrootte, 1995-2011 - Actualisering
Percentage gereedgekomen woningen naar doorlooptijd per projectgrootte.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995 - 2011
11-04-2012
Gereedgekomen woningen; gemiddelde doorlooptijd, projectgrootte, 1995-2011 - Actualisering
Gereedgekomen woningen, gemiddelde doorlooptijd in maanden en naar projectgrootte per provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995 - 2011
11-04-2012
Regionale Rekeningen; productie en inkomensvorming naar vestigingsgrootte - Herontwerp
Productie, toegevoegde waarde, werkzame personen (aantal en beloning) Groot-, midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen; Corop, provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2007 - 2009
07-03-2012
Faillissementen; stroomcijfers, 1981-2011 - Correctie
Aanvragen naar indiener, uitspraken naar herkomst en rechtsvorm, vernie- tigingen naar rechtsvorm, beëindigingen naar wijze. Cijfers naar regio.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1981 - 2011
05-03-2012
Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau en regio - Actualisering
Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau, geslacht en regiokenmerken van de woongemeente
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2009/'10-2010/'11
05-03-2012
Stromen binnen MBO naar niveau, sector, richting en regio - Actualisering
Stromen binnen MBO naar sector en richting, regiokenmerken en geslacht
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2009/'10-2010/'11
01-03-2012
Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerk,1993-2011 - Actualisering
Faillissementen; bedrijfsactiviteit naar regio en bedrijfskenmerken: rechtsvorm, grootteklasse, bedrijfsleeftijd en bedrijfsactiviteit.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1993 - 2011
30-01-2012
Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, herkomstgroepering - Nieuw
Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en landsdeel
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1 januari 1996-2010
20-12-2011
Instroom in MBO; regiokenmerken, geslacht en leeftijd - Bijstelling
Instroom MBO naar leerweg en niveau Regiokenmerken, geslacht en leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2006/'07 - 2009/'10
08-12-2011
VO; studievoortgang brugklas 2003-2007 regiokenmerken - Actualisering
Studievoortgang in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, doorstroom, vertraging en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003/'04 t/m 2010/'11
02-11-2011
MBO; door- en uitstroom naar herkomstgroepering, geslacht en regio - Actualisering
Door- en uitstroom binnen het mbo naar bestemming, herkomstgroepering, regio-indelingen en geslacht
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004/'05 - 2009/'10
06-10-2011
Verhuisde personen tussen gemeenten, 2010 - Nieuw
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2010
24-08-2011
AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2010 - Actualisering
Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en 4 grote gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2010
24-08-2011
AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; provincie, 2004-2010 - Actualisering
Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2010
17-08-2011
Slachtofferschap; buurtkenmerken (IVM) - Correctie
Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtoffers van (poging) tot inbraak naar buurtkenmerken.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2009
13-07-2011
Onveiligheidsbeleving; buurtkenmerken (IVM) - Nieuw
Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, onveilige plekken, vermijdingsgedrag naar buurtkenmerken. Buurtkenmerken
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2009
13-07-2011
Leefbaarheid woonbuurt; buurtkenmerken (IVM) - Nieuw
Problemen en leefbaarheid van woonbuurt, overlast, verloedering, buurtvoorzieningen naar buurtkenmerken. Buurtkenmerken
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008-2009
30-05-2011
Voortijdig schoolverlaters naar regiokenmerken (woongemeente) - Actualisering
Voortijdig schoolverlaters woonregio, herkomst, leeftijd, geslacht
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004/'05 - 2008/'09
21-04-2011
Lozing van afvalwater door huishoudens en bedrijven, 1995-2008 - Actualisering
Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater van huishoudens en bedrijven volgens de SBI'93, naar provincie.
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1995 - 2000, 2002, 2004, 2006, 2008.
21-04-2011
Lozing van afvalwater naar bestemming, provincie en stroomgebied, 1995-2008 - Actualisering
Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater en belasting van het oppervlaktewater, per lozingsbron en per
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: bestemming, 1995 - 2000, 2002, 2004, 2006, 2008.
29-03-2011
Onverzekerden tegen ziektekosten; GGD-regio, 2006-2010 - Actualisering
Onverzekerden tegen ziektekosten naar GGD-regio, geslacht en leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2010
29-03-2011
Onverzekerden tegen ziektekosten; provincie, 2006-2010 - Actualisering
Onverzekerden tegen ziektekosten naar provincie, geslacht en leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2010
02-12-2010
AWBZ-zorg met verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2009 - Correctie
Aantal personen met AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf en het aantal opnamedagen naar type instelling, leeftijd, geslacht en 4 grote gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2009
02-12-2010
AWBZ-zorg met verblijf; provincie, 2004-2009 - Correctie
Aantal personen met AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf en het aantal opnamedagen naar type instelling, leeftijd, geslacht en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2009
26-11-2010
Voortijdig schoolverlaters naar de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio - Actualisering
Voortijdig schoolverlaters; arbeidsmarkt en inkomsten Arbeidsmarktpositie, onderwijssoort, leeftijd en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004/'05 - 2008/'09
26-10-2010
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2010 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2010
17-08-2010
Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008 - Nieuw
Inwoners en woningen naar contouren en regio 2008. Contouren
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008
09-07-2010
Verhuisde personen tussen gemeenten, 2009 - Nieuw
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2009
18-05-2010
Plaatsnamen in Nederland 2010 - Nieuw
plaatsnamen, ptt-plaatsnamen, gemeentenamen plaatsnamen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010
22-03-2010
Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens - Actualisering
Totaal aantal huishoudens: eigenaar - huurder, wijze van huisvesting en aard van de woning naar samenstelling huishouden en regio.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1998 - 2009.
30-11-2009
Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008 - Nieuw
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2008
30-11-2009
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2009 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 1 januari 2009
23-06-2009
Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, exploitatie; naar regio - Actualisering
Instellingen, % leerlingen/cursisten (dans, muziek e.d.), personeel, baten en lasten naar type instellingen en provincie.
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 1993 - 2007.
Waardeer deze pagina:
Deel op Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Hyves