Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema'sDossiersNederland regionaalCijfers > Nieuwe en vernieuwde StatLine tabellen

Nieuwe en vernieuwde StatLine tabellen

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. De verbeterde tabellen bevatten overwegend tekstuele aanpassingen. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.
Tabellen die gekoppeld zijn aan een persbericht zijn zichtbaar ná het verschijnen van het persbericht.

Datum
Onderwerp
27-03-2015
Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio - Actualisering
Voorraad, nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, per gebruiksfunctie, naar gemeenten, provincies en COROP-gebieden
Frequentie: per maand, verslagperiode: 2012 januari - 2015 februari
27-03-2015
Bevolkingsontwikkeling; regio per maand - Actualisering
Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie en verhuisde personen per regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2002 - februari 2015 (voorlopige cijfers)
26-03-2015
Logiesaccommodaties; capaciteit, accommodaties, bedden, regio - Actualisering
Capaciteit, bedden, slaapplaatsen en aantal hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2012 - december 2014
26-03-2015
Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio - Actualisering
Gasten en overnachtingen in hotels, bungalowparken, campings en groepsaccommodaties per woonland (herkomst) gast en regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2012 - december 2014
26-03-2015
Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio - Actualisering
Gasten en overnachtingen in hotels, motels, pensions, jeugdaccommodaties en b&b naar woonland (herkomst) gast per regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2012 - december 2014
26-03-2015
Bouw; bouwkosten niet-nieuwbouw en nieuwbouw, naar bouwfase - Actualisering
Kosten van totaal gebouwen, niet nieuwbouw en nieuwbouw naar soort. Per bouwfase naar opdrachtgever, provincie, vanaf 2000 naar soort gebouw.
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1995 - 2014; kw I 1995 - kw IV 2014; januari 1995 - januari 2015
25-03-2015
Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand - Actualisering
Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, ec. klimaat
Frequentie: per maand, verslagperiode: februari 1989 - maart 2015
25-03-2015
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) - Herontwerp
Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2007 - 2015
24-03-2015
Uitgesproken schuldsaneringen; wijze beëindiging, type schuldenaar, regio - Actualisering
Uitgesproken schuldsaneringen: kwartaalcijfers naar type schuldenaar, type beëindiging, leeftijdsgroep, provincie.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: kw I 1999 - kw 3 2014
24-03-2015
Beëindigde schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio - Actualisering
Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie
Frequentie: per drie maanden, verslagperiode: 1998- 3de kwartaal 2014
23-03-2015
Kerncijfers wijken en buurten 2013 - Herontwerp
Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2013
23-03-2015
Kerncijfers wijken en buurten 2014 - Herontwerp
Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2014
20-03-2015
Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's - Herontwerp
Gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik, woningtype, stadsverwarming regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2013
19-03-2015
Consumentenvertrouwen naar regionale kenmerken van het huishouden - Actualisering
Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishouden naar regio.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 2002 - 2014; kw I 2002 - kw I 2015.
18-03-2015
Bouwvergunningen; provincie - Actualisering
Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwbestemming
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1990 januari - 2015 januari
18-03-2015
MBO; deelnemers, herkomstgroepering, generatie, leerweg, woonregio - Actualisering
Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15
18-03-2015
MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector - Actualisering
Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15
18-03-2015
MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail, sector, leerweg, niveau - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15
18-03-2015
MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2014/'15
18-03-2015
Nieuwbouwwoningen; afgegeven vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm - Actualisering
Afgegeven bouwvergunningen nieuwbouwwoningen Opdrachtgever; eigendom; regio (provincie,stadsgewesten,COROP,gemeenten)
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1995 januari - 2015 januari
18-03-2015
Afvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's - Actualisering
Aantal, capaciteit en typen zuiveringsinstallaties bij bedrijven, afgevoerd zuiveringsslib en drogestof naar bestemming, per regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1993-2013
18-03-2015
Arbeidsongeschiktheid; aantal uitkeringen naar regio - Actualisering
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen regionaal Geslacht, leeftijd, regio's, periode
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1998 kw I - 2014 kw IV
17-03-2015
Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, materieel,kosten - Correctie
Branden naar oorzaak, woningbranden, buitenbranden, slachtoffers en reddingen, uitruktijden, personeel, materieel en kosten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2013
17-03-2015
Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio's - Herontwerp
Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio
Frequentie: viermaal per jaar, verslagperiode: 1e kw 2012 - 1e kw 2015
17-03-2015
VO; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar - Actualisering
Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2003/'04 - 2014/'15
17-03-2015
VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstgroepering, generatie - Actualisering
Voortgezet onderwijs; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstgroepering, generatie, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2003/'04 - 2014/'15
17-03-2015
VO; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail - Herontwerp
Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2003/'04 - 2014/'15
17-03-2015
Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict - Actualisering
Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per provincie of stroomgebied.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1981, 1985, 1990 - 2013
16-03-2015
Provinciebegrotingen; baten en lasten per functie - Actualisering
Lasten, baten en saldo per functie, per regio.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2015
16-03-2015
Banen van werknemers per december; economische activiteit (SBI2008), regio - Actualisering
Banen van werknemers Regio en economische activiteit
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2013v en 2012nv
13-03-2015
Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM), 2008-2011 - Stopgezet
Melding en aangifte delicten, politiecontacten; functioneren politie Nederland en per politieregio
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2008-2011
13-03-2015
Gebieden in Nederland 2015 - Actualisering
Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2015 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: driemaal per jaar, verslagperiode: 2015
13-03-2015
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2014 - Correctie
Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang naar buurt, wijk en gemeenten
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2014
13-03-2015
Onveiligheidsbeleving; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009 - Stopgezet
Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, onveilige plekken, vermijdingsgedrag naar buurtkenmerken. Buurtkenmerken
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2008-2009
13-03-2015
Onveiligheidsbeleving; politieregio (IVM), 2008-2011 - Stopgezet
Onveiligheidsbeleving in verband met criminaliteit, respectloos gedrag VeiligheidsMonitor naar regio (Nederland en politieregio).
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
13-03-2015
Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM), 2008-2011 - Stopgezet
Overlast, verloedering, sociale cohesie, buurtvoorzieningen, politieregio
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
13-03-2015
Preventiemaatregelen tegen criminaliteit; politieregio (IVM), 2009-2011 - Stopgezet
Preventiemaatregelen tegen criminaliteit (inbraak en diefstal) Nederland en per politieregio
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2009-2011
13-03-2015
Slachtofferschap criminaliteit; regio, 2012 - Stopgezet
Geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime Politieregio's
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2012, 2013
13-03-2015
Slachtofferschap en ondervonden delicten; regio, 2008-2011 - Stopgezet
Persoonlijk en objectgebonden slachtofferschap, ondervonden delicten politieregio
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
13-03-2015
Slachtofferschap; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009 - Stopgezet
Slachtofferschap geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten en slachtoffers van (poging) tot inbraak naar buurtkenmerken.
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2008-2009
13-03-2015
Aantal WW-uitkeringen per maand naar geslacht, leeftijd en regio - Actualisering
Werkloosheidsuitkeringen(WW) naar geslacht en leeftijd, per regio (landsdelen en provincies).
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 1998 tot en met januari 2015.
13-03-2015
Leefbaarheid woonbuurt; buurtkenmerken (IVM), 2008-2009 - Stopgezet
Problemen en leefbaarheid van woonbuurt, overlast, verloedering, buurtvoorzieningen naar buurtkenmerken. Buurtkenmerken
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 2008-2009
12-03-2015
Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse - Nieuw
Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2015
12-03-2015
Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente - Nieuw
Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2015
12-03-2015
Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse - Actualisering
Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2015
12-03-2015
Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente - Nieuw
Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2015
11-03-2015
Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio - Actualisering
Leveringen aardgas en elektriciteit via het openbaar net Bedrijven, provincies, vier grote steden, gemeenten
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2013
11-03-2015
Personen met een uitkering; soort uitkering naar regio - Actualisering
Personen met een uitkering Regio
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Januari 2007 - september 2014
11-03-2015
Arbeidsdeelname; regionale indeling 2014 - Herontwerp
Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2003 - 2014
06-03-2015
Uitgesproken faillissementen; bedrijven en instellingen, regio - Actualisering
Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2009 - februari 2015
06-03-2015
Uitgesproken faillissementen; natuurlijke personen, regio - Actualisering
Uitgesproken faillissementen Type gefailleerde en regio
Frequentie: per maand, verslagperiode: januari 2009 - februari 2015
06-03-2015
Landbouw; biologisch en/of in omschakeling, gewassen, dieren, regionaal - Actualisering
Oppervlakte biologische gewassen, aantal biologisch gehouden dieren per regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2014
02-03-2015
Burgers en politie; regio - Herontwerp
Contacten politie, tevredenheid contacten, functioneren politie in buurt Regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2012, 2013, 2014
02-03-2015
Ondervonden delicten; regio - Herontwerp
geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2012, 2013,2014
02-03-2015
Preventie; regio - Herontwerp
Vermijdingsgedrag, preventieve voorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2012, 2013,2014
02-03-2015
Slachtofferschap delicten; regio - Herontwerp
geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2012, 2013,2014
02-03-2015
(On)veiligheidsbeleving; regio - Herontwerp
Onveiligheidsgevoelens, kans op slachtofferschap, respectloos gedrag in buurt en woonplaats
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2012, 2013, 2014
02-03-2015
Leefbaarheid en overlast in buurt; regio - Herontwerp
Leefbaarheid woonbuurt, ervaren overlast,verloedering, verkeersoverlast regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2012, 2013, 2014
02-03-2015
Akkerbouwgewassen; productie naar regio - Actualisering
Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1994 - 2014
27-02-2015
Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen, bouwkosten, inhoud, projectgrootte - Actualisering
Gemiddelde bouwkosten, inhoud en bouwkosten per m3 en projectgrootte. Naar huur - en koopwoningen per provincie.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990 - 2014
27-02-2015
Bouwvergunningen; waarde en aantal naar soort gebouw per COROP-gebied - Actualisering
Bouwsom en aantal bouwvergunningen woningbouw en utiliteitsbouw. Nieuwbouw en overige werkzaamheden naar gebouwsoort en gebouwbestemming.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1990 - 2014
27-02-2015
WWB-uitkeringen;uitkeringsgrondslag, regio's - Actualisering
Aantal WWB-uitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, verslagperiode: Januari 2011 t/m december 2014
27-02-2015
Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio - Actualisering
Loonkostensubsidies, WIW/ID-banen, participatieplaatsen Regio
Frequentie: per half jaar, verslagperiode: 1e halfjaar 2014
26-02-2015
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers - Actualisering
Aantal en afstand tot voorzieningen: detailhandel, horeca, sport, bioscoop en recreatie per gemeente en regionale indeling
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2014
26-02-2015
Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio - Actualisering
Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, onderwijsniveau, herkomstgroepering, leeftijd, woonregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000/'01 - 2013/'14
25-02-2015
Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari - Actualisering
Kenmerken motorfietsen zoals bouwjaar, aantal cilinders, cilinderinhoud, naar provincie en leeftijd (in klassen) van de eigenaar van de motorfiets
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2015
25-02-2015
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2013 - Actualisering
Aantal en afstand tot voorzieningen zoals ziekenhuizen, treinstations, Bibliotheken en kinderopvang per buurt, wijk en gemeente
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2013
24-02-2015
Provinciefinanciën vanaf 1900 - Correctie
Provincierekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld Provinciale heffingen.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1900 - 2013
24-02-2015
Provincierekeningen; balans naar regio en per provincie - Correctie
Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2013
24-02-2015
Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio - Correctie
Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007 - 2013
24-02-2015
Landbouw; arbeidskrachten naar regio - Actualisering
Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2014
24-02-2015
Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio - Actualisering
Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2014
24-02-2015
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente - Actualisering
Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar gemeente
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2014
24-02-2015
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio - Actualisering
Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2014
24-02-2015
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio - Actualisering
Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2014
24-02-2015
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio - Actualisering
Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000-2014
13-02-2015
Werkloze beroepsbevolking; baanvindduur, regio (12-uursgrens) - Actualisering
Baanvindduren werkloze beroepsbevolking naar landsdeel en provincie vanaf 2002
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2002-2014
13-02-2015
Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, regio (12 uur) - Actualisering
Werkloosheidsduur werkloze beroepsbevolking naar landsdeel en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2001-2014
13-02-2015
Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht - Actualisering
Werkloosheidsuitkeringen, in - en uitstroom per verslagperiode naar duur. Regio, geslacht en leeftijd.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1998 - 2014, 1998 kwartaal I - 2014 kwartaal IV.
10-02-2015
MBO; gediplomeerden, herkomstgroepering, generatie, leerweg, woonregio - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
10-02-2015
MBO; gediplomeerden, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
10-02-2015
MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector, leerweg, niveau - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
10-02-2015
MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector - Herontwerp
Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1990/'91 - 2012/'13
06-02-2015
Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio - Actualisering
Huwelijkssluitingen, huwenden, van echt scheidenden en verweduwenden naar geslacht en leeftijd (31 december) per regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1988 - 2013
02-02-2015
Investering in materiële vaste activa; SBI2008, regio - Herontwerp
Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven Regio, SBI 2008, Soorten vaste activa
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009-2013
30-01-2015
Gebieden; overzicht vanaf 1830 - Correctie
Datum van ontstaan en opheffing van gebieden en gemeenten. Bevat gebieds - en gemeentecodes.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: Stand per 01-01- 1830 t/m 01-01- 2015
30-01-2015
Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio - Actualisering
Openstaande vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering naar ontstaansgrond vorderingen, regio
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Juli t/m september 2014
30-01-2015
Transacties van de sector huishoudens ten behoeve van huishoudens - Nieuw
Transacties van de sector huishoudens en per hoofd van de bevolking Primaire en secundaire inkomensverdeling per regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2012
30-01-2015
40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013 - Stopgezet
Bevolking, Wonen, Leren, Werken, Veiligheid, Schuldenproblematiek. Cijfers voor de 40 aandachtswijken.
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: Verslagperiode: 2005-2013.
30-01-2015
AOW-uitkeringen naar regio - Actualisering
AOW - uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio. Geslacht, leeftijd en Regio
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Kw IV 2006 - kw IV 2014.
28-01-2015
Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen - Actualisering
Begrote opbrengsten waterschapsheffingen. Watersysteemheffing en zuiveringsheffing.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2015
28-01-2015
Waterschappen; tarieven heffingen - Actualisering
Tarieven waterschapsheffingen per waterschap.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2015
23-01-2015
Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken; regio - Nieuw
Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken (SBI 2008) Bedrijfstakken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2012
23-01-2015
Investeringen in vaste activa naar type van activa; regio - Nieuw
Investeringen in vaste activa naar type Woningen, bedrijfsgebouwen, GWW, machines en installaties naar regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2012
23-01-2015
VAVO; deelnemers, herkomstgroepering, generatie, woonregio - Actualisering
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; deelnemers, onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, woonregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006/'07-2013/'14
23-01-2015
VAVO; gediplomeerden, herkomstgroepering, generatie, woonregio - Actualisering
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, generatie, woonregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006/'07-2012/'13
22-01-2015
Brandweer; brand- en hulpverleningsmeldingen - Correctie
Brandmeldingen, hulpverleningsmeldingen en loze alarmmeldingen Provincie en gemeentegrootteklasse
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2013
22-01-2015
Gemiddeld inkomen van personen naar kenmerken en naar regio - Correctie
Inkomen van personen naar regio Regio, persoonskenmerken en inkomensverdeling
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012
21-01-2015
Bestaande koopwoningen; regio; aantallen en prijsindex 2010 = 100 - Actualisering
Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen naar regio.
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1995 - 4e kwartaal 2014
20-01-2015
Gereedgemelde woningen; doorlooptijd in maanden, projectgrootte, regio - Nieuw
Gereedgemelde woningen doorlooptijd, projectgrootte, regio
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2012 - 2013
16-01-2015
Gezondheidsmonitor; regio, bevolking van 19 jaar of ouder, 2012 - Correctie
Ervaren gezondheid, aandoeningen, beperkingen, mantelzorg, roken, alcohol gebruik, overgewicht en bewegen naar regio. Volwassenen en ouderen.
Frequentie: per vier jaar, verslagperiode: 2012
15-01-2015
Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio - Revisie
Soorten mest en mineralen, productie, transport en plaatsingsruimte. Nederland, regio's en gemeenten.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2013
15-01-2015
Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio - Revisie
Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Bedrijfstype en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1990-2014
15-01-2015
Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; diercategorie, regio - Revisie
Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen Diercategorie, provincie, landbouwgebied, concentratiegebied
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1990-2014
08-01-2015
Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse - Correctie
Gerealiseerde lasten en baten per functie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2013
08-01-2015
Gemeenterekeningen; heffingen naar regio en grootteklasse - Correctie
Gerealiseerde opbrengsten gemeentelijke heffingen in miljoenen euro's en euro's per inwoner naar regio, gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2013
19-12-2014
Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse - Actualisering
Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes naar regio en gemeentegrootteklasse.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004 - 2013
19-12-2014
Gemeenterekeningen; balans per gemeente - Actualisering
Balansposten volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeentes en gemeentes per provincies.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2013
19-12-2014
Gemeenterekeningen; baten en lasten per functie per gemeente - Actualisering
Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen Per gemeente.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2013
19-12-2014
Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner - Actualisering
Hoeveelheden afval per inwoner die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar gemeente.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2001-2013
18-12-2014
Macro-economie; kerncijfers, regio - Nieuw
Bbp; bbp per inwoner; bbp volumemutaties; beloning; arbeidsvolume Regio's
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2013
18-12-2014
Laag of langdurig laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en regio - Actualisering
(Langdurig) laag inkomen en beleidsmatige minima per regio Regio en huishoudenskenmerken
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012
18-12-2014
Bedrijfsbestelauto's; gereden km's, bedrijfstakken (SBI 2008), regio's - Actualisering
Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), provincies
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 en 2010
18-12-2014
Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's - Actualisering
Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens, soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009-2011
16-12-2014
Economische groei; bbp en toegevoegde waarde volumemutaties, regio - Nieuw
Bbp volumemutaties en Bruto toegevoegde waarde volumemutaties regionaal Bruto toegevoegde waarde volumemutaties naar SBI 2008; Regio's
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2011-2013
16-12-2014
Gediplomeerden en afgestudeerden, onderwijssoort, herkomst, woonregio - Herontwerp
Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, onderwijsniveau, herkomstgroepering, leeftijd, woonregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000/'01 - 2012/'13
15-12-2014
Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio - Actualisering
Podiumkunsten; theaters/podia, publiekscapaciteit, voorstellingen Regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1999 - 2013
12-12-2014
Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie - Bijstelling
Elektriciteitsproductie en opgestelde capaciteit per provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1990 - 2013
12-12-2014
Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio - Herontwerp
Overledenen naar belangrijke doodsoorzaken, leeftijd, geslacht voor Nederland en per landsdeel, provincie, COROP-gebied en grote gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996-2013
12-12-2014
Overledenen; doodsoorzaak (4 hoofdgroepen), regio - Herontwerp
Overledenen naar doodsoorzaak (onderverdeeld in vier hoofdgroepen) per gemeente, provincie, landsdeel en voor geheel Nederland
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2013
12-12-2014
Regionale kerncijfers Nederland - Actualisering
Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar een zestal regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: Jaarcijfers 1995 - 2014
12-12-2014
Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners - Actualisering
Bevolking, huishoudens, levendgeborenen, overledenen, verhuisde personen en bevolkingsgroei in gemeenten met 100 000 of meer inwoners
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2014
11-12-2014
Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden - Bijstelling
Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1993 - 2013
10-12-2014
Inkomen van particuliere huishoudens met inkomen naar kenmerken en regio - Actualisering
Inkomen van particuliere huishoudens naar regio Regio, huishoudenskenmerken en inkomensverdeling
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012
10-12-2014
Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012 - Correctie
Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2009 - 2012
09-12-2014
Provinciebegrotingen; heffingen - Actualisering
Begrote opbrengsten van de provinciale heffingen. Naar soort heffing en per provincie.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1995 - 2015.
09-12-2014
Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting - Actualisering
Tarieven provincale opcenten motorrijtuigenbelasting. Per provincie.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000 - 2015
08-12-2014
Jongeren in provinciaal, AWBZ- en Zvw-gefinanc. jeugdzorg; samenloop, regio - Actualisering
Overlap in jeugdzorg naar regio Provinciaal gefinancierde zorg, Zvw-gefinancierde GGZ, AWBZ zorg
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2011-2013
05-12-2014
Macro-economisch productieproces; bedrijfstakken (SBI 2008), regio - Nieuw
Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeidsvolume Bedrijfstakken (SBI2008), regio's
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2012
26-11-2014
Jongeren met AWBZ-indicatie; wel/niet naar Jeugdwet, regio - Actualisering
Jongeren met indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg met / zonder verblijf Zorg die wel of niet overgaat naar de nieuwe Jeugdwet 2015, regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2011-2013
20-11-2014
Geregistreerde werkloosheid; landsdeel - Actualisering
Geregistreerde werkloosheid naar landsdeel
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 1989 - 3e kwartaal 2014
20-11-2014
Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari - Herontwerp
Personenauto's en motoren per 1000 inwoners, soort bedrijfsvoertuigen (trekkers, bussen, vrachtauto's, aanhangers en opleggers), provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1 januari 1990 - 1 januari 2014
18-11-2014
Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. - Actualisering
Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen. Naar Landsdeel, Provincie, COROP, Gemeente.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1997- 2014
07-11-2014
Brandweer: hulpverlening, slachtoffers en reddingen - Actualisering
Hulpverleningen naar object, werkzaamheden, slachtoffers, reddingen naar regio, landsdelen, provincies en gemeentegrootte.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2013
05-11-2014
Misdrijven; afdoening Openbaar Ministerie grote gemeenten (indeling 2013) - Correctie
Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1994-2013
05-11-2014
Misdrijven; berechting in eerste aanleg, grote gemeenten (indeling 2013) - Correctie
Afdoening rechter in eerste aanleg naar 25 grote steden. Soort misdrijf en eindbeslissing.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1994-2013
05-11-2014
Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten (indeling 2013) - Correctie
Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1994-2013
04-11-2014
Gemiddeld inkomen van personen naar regio - Actualisering
Gemiddeld inkomen per regio Persoonlijk inkomen; besteedbaar inkomen; gestandaardiseerd inkomen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012
04-11-2014
Inkomensverdeling van alle huishoudens met inkomen naar regio - Actualisering
Inkomen van alle huishoudens naar regio Regio en inkomensverdeling
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005-2012
30-10-2014
Waterschappen; balansposten per waterschap - Actualisering
Balansposten, activa, passiva naar waterschap.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2013.
29-10-2014
Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp, regio - Nieuw
Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2011 - 2013
29-10-2014
Personen met indicatie en/of gebruik ZZV en/of ZMV; regio - Herontwerp
Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder en/of met verblijf Geslacht, leeftijd, indicatie, gebruik, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2013
29-10-2014
Personen met indicatie en/of gebruik ZZV; grondslag, functie, regio - Herontwerp
Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2013
29-10-2014
Personen met indicatie of gebruik ZZV; functie en regio - Herontwerp
Personen met indicatie of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, functie, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2013
29-10-2014
Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp, regio - Herontwerp
Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2013
24-10-2014
Gebieden in Nederland 2014 - Revisie
Codes, namen en lokalisering van regionale indelingen Gemeenten 2014 per landsdeel, provincie en COROP-gebied
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2014
20-10-2014
Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari - Actualisering
Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2014
17-10-2014
Vestigingen; omzet, personele kosten, toegevoegde waarde, regio's, SBI2008 - Actualisering
Netto omzet, personele kosten en bruto toegevoegde waarde tegen markt- prijzen van vestigingen van bedrijven naar bedrijfstak en per regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009 - 2012
17-10-2014
Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari - Actualisering
Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2001 - 2014
14-10-2014
Tussen gemeenten verhuisde personen - Herontwerp
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2013
03-10-2014
Jongeren in provinciaal gefinancierde jeugdzorg; zorgduur, zorgvorm, regio - Actualisering
Aantal jongeren dat provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen heeft Zorgvormen Bureaus Jeugdzorg, Jeugd en Opvoedhulp naar regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2013
30-09-2014
Vestigingen van bedrijven; oprichtingen en opheffingen, bedrijfstak, regio - Actualisering
Oprichtingen en opheffingen van vestigingen van bedrijven Bedrijfstakken en regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007-2013
30-09-2014
Vestigingen; kenmerken vestiging, SBI2008, regionaal - Revisie
Vestigingen, grootte naar werkzame personen, eenmanszaken, VOF, CV, maatschap, NV's, BV's, overige rechtsvormen, SBI 2008, COROP, provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2014
30-09-2014
Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak (SBI 2008), gemeenten - Herontwerp
Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en gemeenten Bedrijfstakken/branches SBI 2008, regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007 - 2014
30-09-2014
Vestigingen van bedrijven; economische activiteit (SBI 2008), regio - Revisie
Vestigingen van bedrijven naar economische activiteit Bedrijfstakken/branches SBI 2008, regio's
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007 - 2014
30-09-2014
Vestigingen; buitenlandse zeggenschap, SBI 2008, regionaal - Revisie
Vestigingen, buitenlandse zeggenschap SBI 2008, regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010 - 2014
26-09-2014
Weidegang van melkvee; weidegebied - Actualisering
Typen weidegang, aantal uren weidegang overdag van melkkoeien, aantal dagen beweiding jongvee op bedrijven met melkvee.
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1997 - 2013
19-09-2014
Medisch Specialistische Zorg; patiënten naar diagnose, regio - Nieuw
Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC (med. special. somatische zorg); naar diagnose, leeftijd, geslacht, regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2008-2011
17-09-2014
Mobiliteit in Nederland; mobiliteitskenmerken en motieven, regio’s - Herontwerp
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar motieven, mobiliteitskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2013
17-09-2014
Mobiliteit in Nederland; mobiliteitskenmerken en vervoerwijzen, regio’s - Herontwerp
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, mobiliteitskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2013
17-09-2014
Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en motieven, regio’s - Herontwerp
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar motieven, geslacht, persoonskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2013
17-09-2014
Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio’s - Herontwerp
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, geslacht, persoonskenmerken en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2013
17-09-2014
Reizigerskilometers (personen); vervoerswijzen, regio's - Herontwerp
Reizigerskilometers (personen) - ook wel vervoersprestatie – naar vervoerwijzen zoals auto trein overig OV fiets en lopen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2013
17-09-2014
Mobiliteit in Nederland; vervoerwijzen en motieven, regio’s - Herontwerp
Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en reisduur per persoon per dag naar vervoerwijzen, motieven en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010-2013
17-09-2014
Varkens- en pluimveerechten - Actualisering
Varkensrechten, pluimveerechten, aantal dieren, fosfaatproductie Regio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1998-2013
15-09-2014
Lengte van vaarwegen; vaarwegkenmerken, provincie - Actualisering
Vaarwegkarakter, beheerder, economisch belang, recreatietoervaartklasse en bevaarbaarheid naar provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2014
15-09-2014
Lengte van wegen; wegkenmerken, regio - Actualisering
Wegbeheerder, wegtype Nederland, provincie, corop en gemeente
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2001 - 2014
15-09-2014
Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie - Actualisering
Aantal sporen, electrificatie landsdeel, provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005 - 2014
05-09-2014
Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen - Bijstelling
Wegvervoer; vervoerd gewicht door Nederlandse en buitenlandse wegtransporteurs naar provincie van laden en lossen
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005-2012
22-08-2014
Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari - Actualisering
Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2014
22-08-2014
Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari - Actualisering
Particuliere huishoudens op 1 januari naar samenstelling, grootte, leeftijd van de referentiepersoon en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2014
13-08-2014
Sterfte; geslacht, leeftijd (op 31 december), burgerlijke staat en regio - Actualisering
Kerncijfers sterfte naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1988 - 2013
08-08-2014
Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari - Correctie
Personenauto's, bedrijfswagens, motorfietsen, bromfietsen, aanhangers en opleggers, op 1 januari per postcode
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2014
06-08-2014
Verdachten; woongemeente, stedelijkheid buurt en soort misdrijf - Actualisering
Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2010-2013
31-07-2014
Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), soort voertuig, regio's, 1 januari - Actualisering
Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari, gemiddeld aantal per 1000 inwoners, per gemeente
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007-2014
31-07-2014
Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari - Actualisering
Bromfietsen, snorfietsen, brommobielen op 1 januari naar eigendom en leeftijd eigenaar, bouwjaar, provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2007-2014
31-07-2014
Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's - Actualisering
Sloop, export en overige uitval van personenauto’s en bedrijfsauto’s naar gewicht motorvoertuig en provincie
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2000 - 2013
31-07-2014
Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari - Actualisering
Personenauto's naar bouwjaar, brandstofsoort, gewicht, eigendom en kleur, naar leeftijd en (woon)provincie van de eigenaar
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2014
31-07-2014
Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari - Herontwerp
Bedrijfsvoertuigen naar voertuigkenmerken (type, bouwjaar, gewicht laadvermogen, brandstof, cilinders) en eigenaar (provincie van vestiging)
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 1 januari 2000 - 1 januari 2014
22-07-2014
Bevolking; leeftijd, herkomstgroepering, geslacht en regio, 1 januari - Actualisering
Bevolking op 1 januari naar 1e en 2e generatie, leeftijd, herkomstgroepering geslacht en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2014
04-07-2014
(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio - Herontwerp
(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio, onderwijssoort, leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000/'01 - 2013/'14
02-07-2014
Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio - Actualisering
Binnen - en tussen gemeenten verhuisde personen naar gezinssituatie, geslacht, leeftijd per regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1988 - 2013
25-06-2014
Gemiddelde bevolking; geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en regio - Actualisering
Gemiddelde bevolking van Nederland leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995 - 2013
10-06-2014
Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio - Actualisering
Levendgeborenen, overledenen, migratie en bevolkingsgroei naar geslacht en regio,
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1960 - 2013
06-06-2014
Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose-indeling ISHMT - Actualisering
Ziekenhuisopnamen; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen, gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, regio en diagnose-indeling ISHMT
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1981 - 2012
06-06-2014
Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose-indeling VTV - Actualisering
Ziekenhuisopn.; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen en gemid - delde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, regio en diagnose-ind. VTV
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1981 - 2012
06-06-2014
Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd en regio - Actualisering
Kerncijfers ziekenhuisopnamen; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen gemiddelde verpleegduur, gem. bevolking naar geslacht, leeftijd en regio
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1981 - 2012
06-06-2014
ANW-uitkeringen naar geslacht en leeftijd, per provincie - Actualisering
Aantal uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Leeftijd, geslacht en regio (waarvan laagste niveau: provincie)
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: Kwartaalcijfers, maart 2008 - december 2013
05-06-2014
Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900 - Herontwerp
Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en provincies
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1900 - 2010
05-06-2014
Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg; vorm, regio - Nieuw
Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondsheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2011-2012
04-06-2014
Perinatale en zuigelingensterfte; regio en diverse kenmerken - Actualisering
Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar regio, herkomstgroeperingen, zwangerschapsduur en meerlingen
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2004-2012
28-05-2014
Brandweer: personeel regionale en gemeentelijke brandweer - Actualisering
Brandweerpersoneel; beroeps en vrijwilligers, rangniveau, opleiding, veiligheidsregio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000 - 2014*
28-05-2014
Research en development; uitgaven en personeel, regio - Actualisering
R&D-uitgaven met eigen personeel en arbeidsjaren van bedrijven, instellingen en hoger onderwijs naar landsdelen en provincies
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2011-2012
23-05-2014
Curatieve GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio - Herontwerp
Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar provincie en GGD-regio, diagnose, geslacht en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2009-2011
21-05-2014
Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder (31 december), regio - Actualisering
Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1988 - 2013
09-05-2014
VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail - Herontwerp
Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005/'06 - 2012/'13
09-05-2014
VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail - Herontwerp
Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2005/'06 - 2012/'13
02-05-2014
Arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking in de afgelopen 4 jaar - Correctie
Werk(zaam) en geen werk bekeken over periode van 4 jaar Geslacht, leeftijd, herkomst en regio (gemeente en hoger)
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2000-2004, 2001-2005 enz 2006-2010
25-04-2014
Gemeentefinanciën vanaf 1900 - Actualisering
Gerealiseerde gemeentelijke baten en lasten, schuld. Gemeentelijke heffingen.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1900 - 2012
25-04-2014
Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente - Correctie
Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en gemeenten
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1996, 2000, 2003, 2006, 2008 en 2010
24-04-2014
Doodsoorzaken; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie - Actualisering
Overledenen als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar provincie van ongeval
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2013
18-04-2014
Bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio, 1 januari - Actualisering
Bevolking op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1978 - 2014
16-04-2014
Grasland; oppervlakte en opbrengst - Actualisering
Nederland en weideregio's; Oppervlakte (totaal en gemaaid) verwerking tot hooi, kuil - en/of stalvoer, voorraden in droge stof hooi en kuilvoer
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1985 - 2013
11-04-2014
Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december - Actualisering
Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Provincies en 4 grote gemeenten
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 2010 - 2013
04-04-2014
Beroepsbevolking; provincie vanaf 1981 naar geslacht (12-uursgrens) - Actualisering
Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie, werkloosheid naar geslacht en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1981-2013
03-04-2014
Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren per ras en regio - Actualisering
Teeltoppervlakte en hoeveelheid geoogste appels en peren per ras naar fruitteeltregio's.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1997 - 2013
28-03-2014
Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2014) - Nieuw
Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente 2014
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2013
28-03-2014
Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten regio (indeling 2014) - Nieuw
Geregistreerde en opgehelderde diefstallen, geregistreerde verdachten Soort diefstal, regionale eenheid Politie en gemeente 2014
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2005-2013
28-03-2014
Woonplaatsen in Nederland 2014 - Nieuw
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle gemeenten, alle woonplaatsen alfabetisch
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2014
28-03-2014
Bevolkingskernen 2011; steden en dorpen in Nederland - Nieuw
inwoners, woningen, nabijheid, oppervlak, locatie inwoners, huishoudens, woningen, nabijheid van voorzieningen, oppervlakte
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2011
20-02-2014
Conjunctuurenquête Nederland; 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2014 - Actualisering
Realisaties, verwachtingen en oordelen in het bedrijfsleven Productie, omzet, orders, prijzen, personeel, voorraden, regio's
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 1e kwartaal 2014
19-02-2014
Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio - Actualisering
Landbouwtelling; aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten en opbrengst uit verbreding naar hoofdbedrijfstype en regio
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1998-2013
18-02-2014
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2006-2012 - Herontwerp
Aantal en afstand tot voorzieningen: detailhandel, horeca, sport, bioscoop en recreatie per buurt, wijk en gemeenten
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2012
06-12-2013
Levendgeborenen; huishoudenssamenstelling en regio - Nieuw
Levendgeborenen naar samenstelling van het huishouden en regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2010-2012
15-11-2013
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2013 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2013
13-11-2013
Woonplaatsen in Nederland 2011 - Herontwerp
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, Gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2011
13-11-2013
Woonplaatsen in Nederland 2012 - Herontwerp
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2012
13-11-2013
Woonplaatsen in Nederland 2013 - Herontwerp
Woonplaatsen, BAG-woonplaatsen, gemeenten, namen en codes Alle woonplaatsen, alle gemeenten alfabetisch
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2013
05-11-2013
Woningen; hoofdbewoner/huishouden - Correctie
Huishoudens in woningen naar eigendom, indeling en type, voorzieningen, bouwperiode,leeftijd hoofdbewoner,samenstelling huishouden en regio.
Frequentie: per drie jaar, verslagperiode: 1998 - 2012.
04-10-2013
Immi- en emigratie naar diverse kenmerken; regio - Actualisering
Immi - en emigratie naar geslacht, leeftijd of geboorteland per migratiesoort en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1988- 2012
03-10-2013
Gebieden in Nederland 2010 - Correctie
Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2010
03-10-2013
Gebieden in Nederland 2011 - Correctie
Namen, codes, lokalisering, categorisering van gemeenten naar gemeenten of regionale en categorale indelingen van gemeenten.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2011
03-10-2013
Gebieden in Nederland 2012 - Correctie
Codes, namen, grootteklasse, stedelijkheid, inwonertal en omgevingsadressendichtehid van gebieden in Nederland
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1 januari 2012
01-10-2013
Regionale prognose 2014-2040; bevolking, regio-indeling 2013 - Nieuw
Bevolking naar leeftijd, geslacht en regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2014-2040
01-10-2013
Regionale prognose 2014-2040; huishoudens, regio-indeling 2013 - Nieuw
Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige huishoudens naar regio
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2014-2040
01-10-2013
Regionale prognose 2014-2040; kerncijfers, regio-indeling 2013 - Nieuw
Bevolking naar leeftijd en geslacht, en levendgeborenen, overledenen en binnenlandse en buitenlandse migratie
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 2014-2040
17-09-2013
Gemeentelijke afvalstoffen; uitgaven en inkomsten - Actualisering
Kosten en inkomsten van de gemeentelijke afvalverwijdering naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: Tweejaarlijks, 1993 - 2011
20-08-2013
Gebieden in Nederland, 2013 - Correctie
gebieden in Nederland 2013 gebieden in Nederland
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2013
22-07-2013
Woningen met energielabels; eigendom woning, bouwjaar en regio - Herontwerp
Energielabels van huur- en koopwoningen naar regio energielabels, huurwoningen, koopwoningen
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2011
18-07-2013
Bewoonde woningen; inkomen bewoners, WOZ-waarde, regio, 1 januari - Herontwerp
Bewoonde woningen door particuliere huishoudens naar bruto inkomen Bewoonde woningen, bruto inkomen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2009-2012
18-07-2013
Bewoonde woningen; leeftijd bewoners, WOZ-waarde, regio, 1 januari - Herontwerp
Woningen en bewoners; huishoudens, leeftijd, WOZ-waarde, regio WOZ-waardeklassen, leeftijd, huishoudens, herkomst
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2009-2012
17-07-2013
Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio - Herontwerp
Bevolking op 1 januari naar geslacht leeftijd, geboorteland en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1996 - 2013
24-04-2013
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2011 - Revisie
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2011
27-03-2013
Gezondheid, leefstijl en medische contacten; regio's, 2008/2011 - Herontwerp
Medische contacten, roken, alcoholgebruik, overgewicht, ervaren en psychische gezondheid, aandoeningen en beperkingen naar regio
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2008/2011
08-03-2013
Banen werknemers en afstand woon-werk; woon- en werkregio's - Actualisering
Banen van werknemers en gemiddelde afstand tussen woonregio en werkregio Naar woonregio en werkregio: COROP-gebieden en gemeenten
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006 - 2011
08-03-2013
Banen werknemers, geslacht en leeftijd; woon- en werkregio's - Actualisering
Banen van werknemers en gemiddelde afstand tussen woonregio en werkregio Naar geslacht, leeftijd, woonregio en werkregio
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2006 - 2011
05-03-2013
Nieuwbouwwoningen; bouwvergunningen, gereedgekomen, 1995-2012 - Herontwerp
Bouwvergunningen en gereedgekomen woningen naar opdrachtgever en eigendom Per regio (provincie, stadsgewesten, COROP, gemeenten)
Frequentie: per maand, verslagperiode: 1995 jan. - 2012 dec.
22-02-2013
Doorstroom VO naar MBO naar regiokenmerken - Actualisering
Doorstroom VO naar MBO; naar onderwijskenmerken, regio-indelingen en geslacht
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2010/'11-2011/'12
21-01-2013
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2012 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2012
14-12-2012
VO; door- en uitstroom naar herkomstgroepering, geslacht en regio - Herontwerp
Door - en uitstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar bestemming in het volgende schooljaar
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003/'04 - 2004/'05 t/m 2010/'11 - 2011/'12
13-12-2012
Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom - Actualisering
Vertraagde op - , af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs. Onderwijssoort, geslacht, herkomstgroepering en regio.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003/'04 naar 2004/'05 - 2010/'11 naar 2011/'12*
03-12-2012
Woningbouw; voorraadmutaties, nieuwbouw, regio, 1988 - 2011 - Herontwerp
Aantal woonruimten, voorraad, nieuwbouw, overige mutaties, niet bewoond Naar regio; Landsdeel, Provincie, Corop en gemeenten.
Frequentie: tweemaal per jaar, verslagperiode: 1988 - 2011
30-11-2012
Woonruimten; nog niet gereed nadat bouwvergunning is verleend, 2005 - 2011 - Herontwerp
Voorraad nog op te leveren woonruimten. Per regio (landsdeel, provincie en gemeenten)
Frequentie: per kwartaal, verslagperiode: 2005 kw I - 2011 kw IV
26-09-2012
MBO-gediplomeerden op arbeidsmarkt; inkomsten, woonregio, 2007/'08-2008/'09 - Actualisering
Mbo gediplomeerden, leerwegen en diplomaniveau Inkomsten, regio, arbeidsmarktpositie en opleidingsrichting
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2007 en 2008
26-07-2012
Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie naar grote gemeenten - Nieuw
Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2011
26-07-2012
Misdrijven; berechting in eerste aanleg naar grote gemeenten - Nieuw
Afdoening rechter in eerste aanleg naar 25 grote steden. Soort misdrijf en eindbeslissing.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2011
26-07-2012
Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten - Nieuw
Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1994-2011
26-04-2012
Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio 2006-2009 - Correctie
Wanbetalers zorgverzekering Provincie en vier grote gemeenten
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2006-2009
11-04-2012
Gereedgekomen woningen; doorlooptijd in maanden, projectgrootte, 1995-2011 - Actualisering
Percentage gereedgekomen woningen naar doorlooptijd per projectgrootte.
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995 - 2011
11-04-2012
Gereedgekomen woningen; gemiddelde doorlooptijd, projectgrootte, 1995-2011 - Actualisering
Gereedgekomen woningen, gemiddelde doorlooptijd in maanden en naar projectgrootte per provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 1995 - 2011
11-04-2012
Regionale Rekeningen; productie en inkomensvorming naar vestigingsgrootte - Herontwerp
Productie, toegevoegde waarde, werkzame personen (aantal en beloning) Groot-, midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen; Corop, provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2007 - 2009
05-03-2012
Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau en regio - Actualisering
Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau, geslacht en regiokenmerken van de woongemeente
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2009/'10-2010/'11
05-03-2012
Stromen binnen MBO naar niveau, sector, richting en regio - Actualisering
Stromen binnen MBO naar sector en richting, regiokenmerken en geslacht
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004/'05-2005/'06 t/m 2009/'10-2010/'11
30-01-2012
Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, herkomstgroepering - Nieuw
Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, herkomstgroepering en landsdeel
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1 januari 1996-2010
20-12-2011
Instroom in MBO; regiokenmerken, geslacht en leeftijd - Bijstelling
Instroom MBO naar leerweg en niveau Regiokenmerken, geslacht en leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2006/'07 - 2009/'10
08-12-2011
VO; studievoortgang brugklas, brugklastype, regio - Actualisering
Studievoortgang in het voortgezet onderwijs naar onderwijssoort, doorstroom, vertraging en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2003/'04 t/m 2010/'11
02-11-2011
MBO; door- en uitstroom naar herkomstgroepering, geslacht en regio - Actualisering
Door- en uitstroom binnen het mbo naar bestemming, herkomstgroepering, regio-indelingen en geslacht
Frequentie: per jaar, verslagperiode: 2004/'05 - 2009/'10
06-10-2011
Verhuisde personen tussen gemeenten, 2010 - Nieuw
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2010
24-08-2011
AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2010 - Actualisering
Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en 4 grote gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2010
24-08-2011
AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; provincie, 2004-2010 - Actualisering
Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2010
24-08-2011
AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; stedelijkheid, 2004-2010 - Actualisering
Aantal personen met AWBZ/WMO-gefinancierde zorg zonder verblijf en het aantal uren zorg naar type zorg, leeftijd, geslacht en stedelijkheid
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2010
13-07-2011
MBO; studievoortgang directe instroom, woonregio - Actualisering
MBO studievoortgang, regiokenmerken Onderwijspositie, niveau, diplomabezit, herkomst, geslacht
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2005/'06 - 2008/'09
30-05-2011
Voortijdig schoolverlaters naar regiokenmerken (woongemeente) - Actualisering
Voortijdig schoolverlaters woonregio, herkomst, leeftijd, geslacht
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004/'05 - 2008/'09
21-04-2011
Lozing van afvalwater door huishoudens en bedrijven, 1995-2008 - Actualisering
Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater van huishoudens en bedrijven volgens de SBI'93, naar provincie.
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: 1995 - 2000, 2002, 2004, 2006, 2008.
21-04-2011
Lozing van afvalwater naar bestemming, provincie en stroomgebied, 1995-2008 - Actualisering
Lozing van zuurstofbindende stoffen (inwonerequivalenten) in afvalwater en belasting van het oppervlaktewater, per lozingsbron en per
Frequentie: per twee jaar, verslagperiode: bestemming, 1995 - 2000, 2002, 2004, 2006, 2008.
29-03-2011
Onverzekerden tegen ziektekosten; GGD-regio, 2006-2010 - Actualisering
Onverzekerden tegen ziektekosten naar GGD-regio, geslacht en leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2010
29-03-2011
Onverzekerden tegen ziektekosten; provincie, 2006-2010 - Actualisering
Onverzekerden tegen ziektekosten naar provincie, geslacht en leeftijd
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2006 - 2010
02-12-2010
AWBZ-zorg met verblijf; 4 grote gemeenten, 2004-2009 - Correctie
Aantal personen met AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf en het aantal opnamedagen naar type instelling, leeftijd, geslacht en 4 grote gemeenten
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2009
02-12-2010
AWBZ-zorg met verblijf; provincie, 2004-2009 - Correctie
Aantal personen met AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf en het aantal opnamedagen naar type instelling, leeftijd, geslacht en provincie
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004 - 2009
26-11-2010
Voortijdig schoolverlaters naar de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio - Actualisering
Voortijdig schoolverlaters; arbeidsmarkt en inkomsten Arbeidsmarktpositie, onderwijssoort, leeftijd en regio
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2004/'05 - 2008/'09
26-10-2010
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2010 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2010
17-08-2010
Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008 - Nieuw
Inwoners en woningen naar contouren en regio 2008. Contouren
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2008
09-07-2010
Verhuisde personen tussen gemeenten, 2009 - Nieuw
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2009
18-05-2010
Plaatsnamen in Nederland 2010 - Nieuw
plaatsnamen, ptt-plaatsnamen, gemeentenamen plaatsnamen
Frequentie: eenmaal per jaar, verslagperiode: 2010
22-03-2010
Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens - Actualisering
Totaal aantal huishoudens: eigenaar - huurder, wijze van huisvesting en aard van de woning naar samenstelling huishouden en regio.
Frequentie: onregelmatig, verslagperiode: 1998 - 2009.
30-11-2009
Verhuisde personen tussen gemeenten, 2008 - Nieuw
Verhuisde personen van gemeente naar gemeente
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 2008
30-11-2009
Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2009 - Nieuw
Bevolking naar geslacht en leeftijd of herkomstgroepering plus huishoudens, per viercijferige postcode
Frequentie: eenmalig, verslagperiode: 1 januari 2009
23-06-2009
Instellingen kunstzinnige vorming; leerlingen, exploitatie; naar regio - Actualisering
Instellingen, % leerlingen/cursisten (dans, muziek e.d.), personeel, baten en lasten naar type instellingen en provincie.
Frequentie: stopgezet, verslagperiode: 1993 - 2007.
Waardeer deze pagina:
Deel op Twitter Deel op Facebook Deel op LinkedIn Deel op Hyves