Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeThema'sDossiersConjunctuurPublicatiesArtikelen en persberichten2010 > Overzicht

Conjunctuur

23-12-2010Persbericht In het derde kwartaal van 2010 waren er 13 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2009. Dit is een daling van 0,2 procent.

21-12-2010Conjunctuurbericht Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in november 2009. De prijsdaling was gelijk aan die van oktober. De prijzen zijn al bijna twee jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder.

16-12-2010Persbericht In oktober van dit jaar heeft de detailhandel 1,7 procent minder omgezet dan in oktober 2009. De prijzen waren 1,3 procent hoger, het volume was 3,0 procent kleiner.

16-12-2010Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in november 2010 uit op 409 duizend personen. Dat zijn er duizend minder dan in oktober.

09-12-2010Persbericht De inflatie is in november uitgekomen op 1,6 procent. Vanaf juli is de inflatie vrijwel constant.

24-11-2010Persbericht In 2011 verwachten ondernemers in de industrie 24 procent meer te investeren dan in 2010. Voor 2010 zijn de ondernemers in de industrie negatief gestemd. Ze verwachten 21 procent minder te investeren dan in 2009.

18-11-2010Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in oktober 2010 uit op 410 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in september.

12-11-2010Persbericht Eind september 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 126 duizend vacatures open. Dat zijn er 11 duizend meer dan een kwartaal eerder.

12-11-2010Persbericht De Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2010 met 1,8 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

12-11-2010Persbericht In het derde kwartaal van 2010 heeft de detailhandel 1,4 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder.

04-11-2010Persbericht De inflatie is in oktober gelijk gebleven. Net als in september waren de prijzen voor consumenten gemiddeld 1,6 procent hoger dan een jaar eerder.

21-10-2010Persbericht De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in september 2010 uit op 412 duizend personen.

14-10-2010Persbericht In augustus 2010 heeft de detailhandel 0,6 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijzen waren 1,0 procent hoger, het volume was 0,5 procent lager. Na correctie voor het effect van de koopdagen komt de omzetgroei uit op ruim 2 procent.

07-10-2010Persbericht De inflatie is in september gestegen naar 1,6 procent. In augustus was de inflatie 1,5 procent.

23-09-2010Persbericht In het tweede kwartaal van 2010 waren er 63 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal van 2009.

16-09-2010Persbericht In augustus 2010 waren er 386 duizend personen werkloos. De werkloosheid kent echter een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor kwam het aantal werklozen uit op 414 duizend. Dat zijn er 12 duizend minder dan in juli. Het aantal werkzoekenden en de WW-uitkeringen zijn ook voor de zesde achtereenvolgende maand afgenomen.

16-09-2010Persbericht De detailhandel heeft in juli 0,9 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijzen waren in juli bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de omzet kromp met bijna 1 procent.

09-09-2010Persbericht De inflatie is in augustus licht gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in juli. De daling van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van kleding en benzine.

30-08-2010Webmagazine In augustus 2010 verwachtte een ruime meerderheid van de uitzendbureaus het personeelsbestand in de komende 3 maanden te gaan uitbreiden. De rest van de zakelijke dienstverleners daarentegen was nog steeds niet positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche.

19-08-2010Persbericht In juli 2010 waren 449 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking.

13-08-2010Persbericht Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2010 met 2,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

13-08-2010Persbericht Eind juni 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 115 duizend vacatures open.

13-08-2010Persbericht In het tweede kwartaal van 2010 is de omzet van de detailhandel vrijwel gelijk gebleven aan dezelfde periode vorig jaar. Hiermee is een eind gekomen aan een periode van omzetdalingen in de detailhandel. De voorgaande vijf kwartalen was er juist sprake van een terugval in de omzet.

05-08-2010Persbericht De inflatie is in juli gestegen naar 1,6 procent. Na mei 2009 is de inflatie niet zo hoog geweest. De inflatie steeg vooral door de prijsontwikkeling van aardgas.

30-07-2010Artikel In 2009 was de waarde van de investeringen in vaste activa in Nederland gelijk aan 19 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee was de investeringsquote buitengewoon laag.

22-07-2010Persbericht In juni 2010 waren 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,9 procent.

19-07-2010Webmagazine In juni bedroeg de rente op de jongste tienjarige Nederlandse staatsobligatie 2,9 procent. Dat is veel lager dan gemiddeld in de eurozone.

15-07-2010Persbericht In mei 2010 heeft de detailhandel 0,9 procent minder omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het volume lag 2,1 procent lager, terwijl de prijzen 1,2 procent stegen.

08-07-2010Persbericht De inflatie is in juni gedaald naar 0,8 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in mei.

24-06-2010Persbericht In het eerste kwartaal van 2010 waren er 156 duizend banen van werknemersminder dan in het eerste kwartaal van 2009. Dit is een daling van 2,0 procent.Vergeleken met het vierde kwartaal waren er, rekening houdend metseizoensinvloeden, 56 duizend banen minder.

17-06-2010Persbericht In de periode maart-mei 2010 waren gemiddeld 437 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,6 procent.

15-06-2010Persbericht In april 2010 heeft de detailhandel 0,2 procent minder omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee zet de positieve omzetontwikkeling van maart 2010 niet door. Het volume kromp in april met 1,9 procent, terwijl de prijzen met 1,7 procent stegen.

03-06-2010Persbericht De Nederlandse inflatie is in mei gedaald naar 1,0 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in april. De inflatie in de eurozone is daarentegen gestegen.

21-05-2010Persbericht In de periode februari-april 2010 waren gemiddeld 459 duizend personen werkloos.

17-05-2010Webmagazine Na een ongekende terugval van de industriële bezettingsgraad in de eerste helft van 2009 loopt deze begin 2010 weer op. Toch benut de industrie in Europa nog steeds veel minder van haar productiecapaciteit dan in voorgaande jaren.

12-05-2010Persbericht Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2010 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

12-05-2010Artikel Het productievolume van de industrie, gemeten in toegevoegde waarde, is in de afgelopen 40 jaar met 165 procent gegroeid. Dit komt overeen met een gemiddelde langetermijngroei van 2,5 procent per jaar.

12-05-2010Persbericht Eind maart 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 113 duizend vacatures open.

12-05-2010Persbericht In maart 2010 heeft de detailhandel 2,9 procent meer omzet behaald vergeleken met maart 2009. In januari en februari kromp de omzet nog duidelijk.

11-05-2010Persbericht De inflatie in april 2010 steeg naar 1,1 procent. Dat is 0,1 procentpunt hoger dan in maart.

26-04-2010Persbericht Ondernemers in de industrie verwachten in 2010 2 procent minder te investeren dan in 2009.

22-04-2010Persbericht In de periode januari-maart 2010 waren gemiddeld 472 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 6,1 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,4 procent.

21-04-2010Webmagazine In 2009 exporteerde Nederland voor ruim 395 miljard euro aan goederen en diensten. De invoer kwam uit op bijna 354 miljard euro.

15-04-2010Persbericht In februari 2010 heeft de detailhandel 4,0 procent minder omzet behaald vergeleken met februari 2009. Hiermee neemt de omzet in de detailhandel al 13 maanden op rij af. De omzetafname in februari 2010 was het resultaat van een volumekrimp van 5,0 procent en een prijsstijging van 1,0 procent.

08-04-2010Persbericht De inflatie is in maart 2010 uitgekomen op 1,0 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in februari. De stijging van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van benzine.

07-04-2010Persbericht Het financieel vermogen van huishoudens is in 2009 met 136 miljard euro toegenomen. Dit is de grootste toename die ooit in één jaar is geregistreerd. Hiermee is 57 procent van het in 2008 als gevolg van de kredietcrisis verdampte vermogen terugverdiend.

25-03-2010Persbericht In het vierde kwartaal van 2009 waren er 147 duizend banen van werknemers minder dan in het vierde kwartaal van 2008. Dit is een daling van 1,8 procent.

24-03-2010Webmagazine

18-03-2010Persbericht In de periode december 2009-februari 2010 waren gemiddeld 441 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 4,1 procent.

16-03-2010Persbericht In januari 2010 heeft de detailhandel 4,9 procent minder omzet geboekt dan in januari 2009. Het volume was 6,2 procent kleiner. De prijzen in de detailhandel lagen 1,4 procent hoger, wat voornamelijk kwam door de sterk gestegen brandstofprijzen.

16-03-2010Artikel De Nederlandse industrie ging in 2009 door een diep dal. In het laatste kwartaal van 2008 zakte door de economische crisis de wereldhandel in.

04-03-2010Persbericht De inflatie is in februari 2010 uitgekomen op 0,8 procent.

18-02-2010Persbericht In de periode november 2009-januari 2010 waren gemiddeld 430 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.

15-02-2010Webmagazine Na de Finnen, de Zweden en de Denen zijn de Nederlanders de meest optimistische consumenten van Europa. Het relatief grote Nederlandse consumentenvertrouwen komt vooral doordat Nederlanders positief zijn over sparen in het komend jaar.

12-02-2010Persbericht Volgens de eerste, voorlopige raming van het CBS is de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2009 met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

12-02-2010Persbericht Eind december 2009 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden,122 duizend vacatures open, dat zijn er 6 duizend minder dan een kwartaal eerder.

12-02-2010Persbericht In 2009 heeft de detailhandel 4,9 procent minder omgezet dan in 2008. Het volume kromp sterk in 2009, namelijk met 4,8 procent. De prijzen bleven vrijwel gelijk. Hiermee heeft de detailhandel ruim 5 miljard euro minder omgezet dan in 2008.

11-02-2010Persbericht De inflatie is in januari 2010 uitgekomen op 0,8 procent. Dit is 0,3 procentpunt lager dan in december. Daarmee is de inflatie voor het eerst sinds vijf maanden gedaald.

20-01-2010Webmagazine De rente op de jongste tienjarige staatsobligatie bedroeg afgelopen december 3,4 procent. Daarmee is de rente op Nederlandse staatsobligaties lager dan gemiddeld in de eurozone.

14-01-2010Persbericht In november 2009 heeft de detailhandel 6,4 procent minder omgezet dan in de zelfde maand een jaar eerder. Het volume kromp met 6,9 procent bij een prijsstijging van 0,6 procent.

07-01-2010Persbericht De inflatie is in december 2009 uitgekomen op 1,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in november.