Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Bevolking

Op 1 januari 2013 telde Nederland bijna 16,8 miljoen inwoners. De bevolking neemt nog elk jaar toe, vooral doordat er meer geboorten dan sterfgevallen zijn. In het afgelopen decennium is het aantal geboorten geleidelijk afgenomen, vrijwel volledig veroorzaakt door de afname van het aantal vrouwen in de vruchtbaarste leeftijdsgroepen. Ondanks de vergrijzing bleven de sterftecijfers vrij stabiel, doordat de sterftekansen snel zijn gedaald. Ook het migratiesaldo draagt bij aan de groei. Sinds 2008 is dat weer positief: er komen meer immigranten dan er emigranten vertrekken. De bevolking zal volgens de CBS-bevolkingsprognose de komende decennia blijven groeien, tot 17,9 miljoen in 2060. Dan zal een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder zijn, nu is dat nog 16 procent.

lees meer...

“Werken bij het CBS is enorm veelzijdig”

Het CBS is een organisatie in verandering. Denk daarbij aan het verminderen van de administratieve lastendruk door meer gebruik te maken van bestaande registraties van andere overheidsinstellingen en het efficiënter inrichten en verder automatiseren van processen om statistieken te maken.

 Saskia Ossen

Naast al deze veranderingen worden er continu kwalitatief goede statistieken geproduceerd op de meest uiteenlopende thema’s, van cijfers over de inflatie tot cijfers over vakanties van Nederlanders, de internationale handel, als ook cijfers over huisarts- en tandarts bezoek.

Bij al deze uitdagingen waarvoor het CBS staat, is er steeds grote aandacht voor het gebruik van de juiste statistische methodes. In mijn werk als methodoloog werk ik mee aan grote ontwikkelprojecten en adviseer ik statistische directies bij methodologische uitdagingen in de dagelijkse statistiekproductie. Ik kom in mijn werk daardoor in aanraking met de meest uiteenlopende statistieken. Ook ontwikkel en geef ik methodologische cursussen aan CBS collega’s. Daarnaast bestaat een deel van het werk als methodoloog  uit onderzoek gericht op het ontwikkelen en verbeteren van methoden waarvan het CBS op de langere termijn kan profiteren. Hiervoor is een goede samenwerking met bijvoorbeeld universiteiten heel belangrijk. Daartoe worden onder meer congressen bezocht in binnen- en buitenland waar onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

lees verder...