Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Verkeersveiligheid

Elke week gaat ruim 1,5 miljoen leerlingen naar de basisschool en bijna 950 duizend naar het voortgezet onderwijs. Velen van hen lopen en fietsen naar school, en juist voetgangers en fietsers blijven een kwetsbare groep in het verkeer. In 2012 was 10 procent van de slachtoffers voetganger, terwijl 31 procent fietser was en 36 procent inzittende in een personenauto. Wie de cijfers over de verkeersveiligheid in Nederland bestudeert, ziet gelukkig ook dat het aantal dodelijke ongevallen nog steeds een dalende trend vertoond. In 2012 kwamen 650 mensen om in het verkeer, van wie er 8 procent jonger was dan 20 jaar. Ter vergelijking: in 1972 bedroeg het aantal verkeerdoden bijna 3 200, terwijl het aantal personenauto’s in dat jaar geen 7,9 miljoen bedroeg zoals nu, maar slechts 2,8 miljoen.

lees meer...

“Er gebeurt veel voor jonge medewerkers”

Ik ben coördinator van het project ‘CBS in de klas’. Dat is een speciale website voor het onderwijs, waarop informatie voor vakken als economie en aardrijkskunde gratis en gemakkelijk toegankelijk is.

 Lieke Stroucken Het CBS heeft deze website samen met docenten ontwikkeld. De schat aan informatie die het CBS heeft, is voor hen nu beter vindbaar. Bovendien zijn de gegevens actueel: het CBS heeft cijfers die nog niet in de lesboeken staan, bijvoorbeeld over de economische crisis.

lees verder...