Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Economie

De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal van 2013 met 1,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie van huishoudens daalde met 2,3 procent. Zij kochten vooral minder personenauto’s, onder andere door de verhoging van de aanschafbelasting voor veel auto’s. De investeringen daalden met 8,8 procent. De consumptie door de overheid kromp met 0,7 procent, de uitvoer van goederen en diensten was 1,1 procent hoger.
Van alle goederenproducenten daalde de bouwproductie het sterkst, maar de krimp was minder sterk dan in het eerste kwartaal. De krimp in de industrie (1,7 procent) was ook lager dan in het eerste kwartaal. De delfstoffenwinning groeide met 6,8 procent. Dit kwam door een hoger binnenlands en buitenlands verbruik van aardgas als gevolg van het relatieve koude weer.

lees meer...

“Het CBS wordt steeds klantgerichter”

Het CBS is een organisatie in verandering. Denk daarbij aan het verder doorvoeren van klantgerichter denken, minder administratieve lastendruk door meer gebruik te maken van bestaande registraties van andere overheidsinstellingen, efficiëntere procesinrichting en zakelijk denken.

 Carola Weijsenfeld

Ik heb commerciële economie gestudeerd en vervolgens in het bedrijfsleven gewerkt. Mede door mijn achtergrond kan ik iets toevoegen aan de veranderende cultuur binnen het CBS. Als projectmanager werk ik mee aan het doorvoeren van veranderingen . Het is mijn rol om de verschillende ontwikkelprojecten te leiden en tot een succesvol einde te brengen. Een voor het CBS belangrijk project waaraan ik heb meegewerkt, had betrekking op de invoering van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis). Hierin stond de overstap van de enquête (werkgelegenheid en lonen) naar register (polis administratie) centraal. Een ander project betrof de overstap van enquêtes van de Nederlandse gemeenten  naar een basisregistratie voor het maken van vastgoedstatistieken.

lees verder...