Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeOver het CBS > Overzicht

Over het CBS

De juridische kaders waarbinnen het CBS met privacygevoelige informatie om mag gaan zijn strikt geregeld in de CBS-wet en de Wet bescherming personengegevens (Wbp). Aanvullend heeft het CBS een eigen gedragscode.

Hier vindt u contactinformatie van diverse centrale afdelingen van het CBS.

Brochures en publicaties van het CBS.

Hier vindt u alle CBS-evenementen waar u zich voor kunt aanmelden.

De geschiedenis van het CBS in vogelvlucht.

Het CBS beschrijft hoe het de kwaliteit van zijn producten en diensten waarborgt.

Informatie over de CCS, Internationale samenwerking en het (gedetailleerd) organogram .

Het publicatiebeleid van het CBS, inclusief informatie over voorinzage onder embargo.

De strategische agenda, vastgesteld begin 2015, is het overzicht van de belangrijkste strategische prioriteiten van CBS voor de komende jaren.

Algemene informatie met betrekking tot deze website.

Vacaturesite van het CBS.