Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeMethodenBegrippen > Overzicht

Begrippen

 

Woonvoorziening gehandicapten (algemeen)

Instelling gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid en sociale redzaamheid van gehandicapten door het bieden van (duurzame) huisvesting, verzorging en agogische begeleiding. Ook wordt ernaar gestreefd de gehandicapten te betrekken bij het dagelijks leven in de stad of het dorp.

Toelichting:

Woonvoorzieningen voor gehandicapten omvatten woonvormen voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten, maar ook woonvormen voor lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten.
- Zintuiglijk gehandicapt: slecht tot niet functioneren van de zintuigen. Hieronder worden gerekend handicaps als autisme, visuele, auditieve en motorische handicaps.
- Meervoudig gehandicapt: slechts incidenteel kunnen lopen met steun of zich vrij zelfstandig kunnen verplaatsen met hulpmiddelen en/of door grote fysieke zwakte en/of handicap extra hulpbehoevend.