Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeInformatie voorPubliekVeelgestelde vragen > Overzicht

Veelgestelde vragen

Deze tabel geeft de inflatie (die wordt gemeten als de procentuele verandering van de ConsumentenPrijsIndex ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor) weer voor de afgelopen maanden. U kunt zelf de tabel aanpassen.

Deze tabel geeft het totaal aantal inwoners van Nederland, uitgesplitst naar autochtoon en allochtoon en land van herkomst. U kunt zelf de tabel aanpassen.

Deze tabel geeft de netto omzet van de Nederlandse bedrijven. U kunt zelf de tabel aanpassen.

Deze tabel geeft het aantal misdrijven naar type misdrijf die bij de politie zijn geregistreerd. U kunt zelf de tabel aanpassen.

Deze tabel geeft de waarde van de in- en uitvoer in euro's (x 1000), uitgesplitst naar soort goederen.  U kunt zelf de tabel aanpassen.

In deze tabel is het aantal leerlingen en studenten per onderwijssoort in het voortgezet en hoger onderwijs opgenomen. U kunt zelf de tabel aanpassen.

In deze tabel is het aantal huishoudens en personen naar inkomensklassen opgenomen. U kunt zelf de tabel aanpassen.

In leveringscontracten tussen twee of meer partijen kan voor het verrekenen van wijzigingen in de arbeidskosten gebruik worden gemaakt van 1) indexcijfers van cao-lonen of van 2) indexcijfers contractuele loonkosten.

Met deze toepassing kunt u huurprijsaanpassingen berekenen als de huurprijs aangepast wordt op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Deze toepassing kan ook gebruikt worden voor het berekenen van andere prijsaanpassingen die geïndexeerd worden op basis van de consumentenprijsindex.

Het CBS heeft ook informatie op wijk- en buurtniveau.

Veel gestelde vragen voor deelnemers aan CBS-onderzoeken
In dit overzicht vindt u de FAQ voor deelnemers aan CBS-onderzoeken.