Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeInformatie voorDeelnemers CBS-onderzoekPersonen en huishoudensEnquĂȘte BeroepsbevolkingResultaten > Overzicht

Resultaten

De resultaten van de Enquête beroepsbevolking zijn terug te vinden in StatLine, de databank van het CBS.

Wilt u een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:
Beroepsbevolking; kerncijfers

Wilt u een grafische weergave zien van de inwoners van Nederland en hun relatie met de arbeidsmarkt:
Barometer beroepsbevolking

Wilt u iets weten over de arbeidsparticipatie in de provincie waar u woont:
Beroepsbevolking; kerncijfers provincie

Wilt u iets weten over de verschillende beroepen van werkend Nederland:
Beroepsbevolking; beroepsklassen

Op de CBS-website worden actuele nieuwsberichten geplaatst deze kunnen ook over resultaten uit de Enquête beroepsbevolking gaan. Deze berichten zijn dan vaak ook weer terug te vinden in de media.

Meer langdurig werklozen
De afgelopen twee jaar is het aantal werklozen dat al een jaar of langer werkloos is, fors opgelopen: van 91 duizend in 2009 tot 139 duizend in 2011. Vooral 25- tot 45-jarigen en laagopgeleiden zijn veel vaker langdurig werkloos. Bij jongeren heeft de werkloosheid veelal een kortdurend karakter.

Werkzame beroepsbevolking weer ouder
De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2011 verder opgelopen tot ruim 41 jaar. Begin jaren negentig was dit nog 36 jaar. Bij de mannen waren er voor het eerst meer werkende vijftigers dan dertigers. Het openbaar bestuur en de overheidsdiensten zijn de afgelopen twintig jaar het meest vergrijsd.

Meer vrouwen aan het werk: vooral in deeltijd
In 2011 hadden bijna 3,3 miljoen vrouwen een baan van twaalf uur per week of meer. Dat waren er ruim 460 duizend meer dan in 2002. Vooral het aantal vrouwen met een deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week groeide. De voornaamste reden waarom vrouwen voor een deeltijdbaan kiezen, is de zorg voor het gezin of huishouden.

De Enquête beroepsbevolking wordt niet alleen in Nederland, maar ook in de andere Europese lidstaten uitgevoerd. Wilt u weten hoe de Nederlandse arbeidsmarkt het doet ten opzichte van andere Europese landen, bezoek dan eens de website van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.