Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeInformatie voorDeelnemers CBS-onderzoekBedrijven en instellingen > COEN: Conjunctuurenquête Nederland

COEN: Conjunctuurenquête Nederland

COEN: Conjunctuurenquête Nederland: een samenwerking tussen CBS, Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW

CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW zetten gezamenlijk de ConjunctuurEnquête Nederland (COEN) op, opgebouwd rondom bestaande maandenquêtes van CBS en EIB en met de steun van het ministerie van Economische Zaken. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak, waarbij in de analyse en de vraagstelling ingespeeld wordt op actuele ontwikkelingen.

Door de intensieve samenwerking dalen de administratieve lasten in verband met deze conjunctuurenquêtes met 25%, terwijl de kwaliteit van de statistiek verbetert en de onderzoekskosten dalen. Er zijn statistische gegevens beschikbaar vanaf  het 4e kwartaal 2008. De meest recente resultaten verschijnen op 28 februari 2011 en hebben betrekking op de meting van het 1e kwartaal van 2011.


Als u een inlogcode heeft ontvangen kunt u met de onderstaande link uw vragenlijst inzien en invullen.

V R A G E N L I J S T

Op verzoek van berichtgevers de algemene vragenlijst in pdf formaat

De statistische gegevens uit deze statistiek worden onder andere gebruikt voor de conjunctuurklok:

Conjunctuurklok

Conjunctuurklok