Centraal Bureau voor de Statistiek, Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

HomeCijfers > Overzicht

Cijfers

Kernindicatoren


  Cijfer Periode

     
Aantal inwoners 16 918 572 mei 2015
Economische groei 0,6% 1ste kw. 2015
Werkloosheid seizoengecorrigeerd 6,9%
mei 2015
Consumentenvertrouwen 6 juni 2015
Inflatie 1,0%
juni 2015
Slachtofferschap criminaliteit 18,9% 2014
Gezond of zeer gezond 79,5% 2014
     

Het CBS heeft zijn informatie ingedeeld in statistische thema's. Per thema is een voorselectie van de meest gevraagde CBS cijfers samengesteld.

Een overzicht van de belangrijkste cijfers van het CBS gerangschikt naar thema.

StatLine is de elektronische databank van het CBS. In StatLine staat statistische informatie over vele maatschappelijke onderwerpen in de vorm van tabellen, grafieken en kaarten. Alle resultaten zijn gratis toegankelijk. Printen of exporteren kan ook gratis.